Aktuální informace k novému programu Erasmus+ (2021–2027) a k nové výzvě pro rok 2021

Publikováno: 16. 2. 2021

Informace k novému programovému období ERASMUS+ (2021–2027), možnostem a informacím ohledně zpoždění ve zveřejnění výzvy a termínů pro podávání žádostí naleznete na stránkách dzs.cz zde.

Nové programové období ERASMUS+ (2021–2027)