Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Cestovní náklady

 • položka platná pro žáky, doprovodné osoby a pro pracovníky, včetně pracovníků vykonávajících přípravnou návštěvu v rámci ErasmusPro
 • příspěvek na cestovní náklady účastníků mobilit z místa odjezdu do místa určení a zpět
 • paušální sazba dle vzdálenosti - pro výpočet cestovních nákladů využijte Kalkulátor vzdálenosti
 • sazba dle vzdálenosti z místa odjezdu do místa určení:
  • 10 - 99 km: 20 EUR/účastník
  • 100-499 km: 180 EUR/účastník
  • 500-1999 km: 275 EUR/účastník
  • 2000-2999 km: 360 EUR/účastník
  • 3000-3999 km: 530 EUR/účastník
  • 4000-7999 km: 820 EUR/účastník
  • více než 8000 km: 1500 EUR/účastník

Požádat lze také o finanční podporu na vysoké cestovní náklady (maximálně do výše 80 % celkových uznatelných nákladů), pokud budou žadatelé schopni odůvodnit, že standardní pravidla financování (založená na jednotkových příspěvcích podle pásem vzdálenosti) nepokrývají alespoň 70 % cestovních nákladů účastníků. Od výzvy 2020 se toto týká i případů, kdy se účastníci rozhodnou pro ekologičtější dopravní prostředky s nižšími emisemi (např. vlak), které mají za následek zvýšení cestovních nákladů. V případě, že jsou v žádosti tyto vysoké cestovní náklady zahrnuty, nahrazují standardní cestovní grant.