Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Dokumenty

Datum Název Typ Popis
6. 5. 2021 Monitorovací setkání příjemců grantů program Erasmus+ Projekty z výzev 2018, 2019, 2020 – prezentace file Zde si můžete stáhnout všechny prezentace a dokumenty z Monitorovacího setkání, které proběhlo on-line 5. a 6.5.2021 
8. 9. 2020 Způsobilé organizace a způsobilé vzdělávací programy pdf Seznam způsobilých organizací a vzdělávacích programů pro Erasmus+ v programovém období 2021–2027
27. 8. 2020 Prezentace pro příjemce grantů file Prezentace pro příjemce grantů z výzvy 2020.
27. 8. 2020 Prezentace pro žadatele o akreditaci v novém programu file Prezentace pro žadatele o akreditaci v novém programu.
25. 8. 2020 Webinář pro příjemce grantu – nováčky file Prezentace z webináře pro nováčky.
2. 7. 2020 Výzva 2020 – PŘÍLOHY grantové dohody file Příloha I – Všeob.podmínky, Příloha III - Fin. a smluv. pravidla, Příloha IV – Sazby; příloha II je přímo součástí dohody, vzorové dokumenty dle Přílohy V jsou ke stažení v záložkách Žáci / Pracovníci 
24. 6. 2020 ECVET pro příjemce grantů – výzva 2020 pdf ECVET prezentace pro příjemce grantů, ostatní prezentace budou k dispozici později v návaznosti na plánované semináře pro příjemce.
22. 6. 2020 Výzva 2020 – seznam schválených pdf Seznam schválených projektů – Výzva 2020 - Mobility osob v odborném vzdělávání a přípravě
11. 6. 2020 EU Login – 2AF – dvojí autentizace pdf Nastavení 2 faktorové autentizace v EU Login – 2AF Platí od 8.6.2020 pro Platformu pro šíření výsledků (Project Results platform-EPRP) a pro návody IT nástrojů (např. Databáze...
28. 4. 2020 Monitorovací setkání – záznam video Záznam z online monitorovacího setkání příjemců grantů ze dne 15.4.2020