Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Dokumenty

Datum Název Typ Popis
2. 7. 2020 Výzva 2020 – PŘÍLOHY grantové dohody file Příloha I – Všeob.podmínky, Příloha III - Fin. a smluv. pravidla, Příloha IV – Sazby; příloha II je přímo součástí dohody, vzorové dokumenty dle Přílohy V jsou ke stažení v záložkách Žáci / Pracovníci 
24. 6. 2020 ECVET pro příjemce grantů – výzva 2020 pdf ECVET prezentace pro příjemce grantů, ostatní prezentace budou k dispozici později v návaznosti na plánované semináře pro příjemce.
11. 6. 2020 EU Login – 2AF – dvojí autentizace pdf Nastavení 2 faktorové autentizace v EU Login – 2AF Platí od 8.6.2020 pro Platformu pro šíření výsledků (Project Results platform-EPRP) a pro návody IT nástrojů (např. Databáze...
28. 4. 2020 Monitorovací setkání – záznam video Záznam z online monitorovacího setkání příjemců grantů ze dne 15.4.2020
24. 4. 2020 Monitorovací setkání – otázky pdf Dotazy z online monitorovacího setkání příjemců grantů ze dne 15.4.2020
14. 4. 2020 Návod_WEBEX_pro_účastníky pdf Návod k rozhraní Webex pro účastníky Online Monitorovací setkání pro příjemce grantů z programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
8. 4. 2020 Monitorovací setkání – prezentace file Prezentace příjemce z výzev 2018 a 2019.
29. 11. 2019 Prezentace pro žadatele – Výzva 2020 file V přiloženém souboru naleznete prezentace pro žadatele o grant na Projekt mobility žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě (KA1)_Výzva 2020. Tyto prezentace budou součástí školení na Infoseminářích.
22. 10. 2019 Mobility pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě: sdílení dobré praxe pdf Šest odborných škol sdílí své zkušenosti s mobilitou pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. V dokumentu naleznete praktické tipy a zpětnou vazbu od účastníků.
21. 10. 2019 Po stopách absolventů mobilit v odborném vzdělávání – Národní zpráva za Českou republiku pdf Jak žáci a absolventi odborných škol hodnotí přínos zahraničních odborných stáží? Odpovědi naleznete v právě vydané studii nazvané „Po stopách absolventů mobilit v odborném vzdělávání.“