Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Dokumenty

Datum Název Typ Popis
4. 6. 2018 Výzva 2018 – seznam schválených pdf Seznam schválených projektů – Výzva 2018 - Mobility osob v odborném vzdělávání a přípravě
27. 4. 2018 Monitorovací setkání příjemců grantů v Brně file Prezentace z monitorovacího setkání příjemců grantů KA1 v Brně, duben 2018  
2. 3. 2018 OLS – návod pdf OLS návod na přidělování licencí účastníkům – postup, rady a doporučení.
13. 1. 2018 OLS – seznam oborů pro VET pdf Seznam oblastí (oborů), které jsou zahrnuté na platformě pro jazykovou přípravu OLS
12. 1. 2018 Výzva 2018 – ŽÁDOST KA102 pdf Žádost o grant na projekty mobilit v odborném vzdělávání a přípravě. 
21. 12. 2017 Výzva 2018 – prezentace pro žadatele file V přiloženém souboru naleznete AKTUALIZOVANÉ prezentace na Infosemináře pro žadatele o grant na Projekt mobility žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě (KA1)_Výzva 2018. 
5. 12. 2017 Výzva 2018 – prezentace ECVET pro žadatele file V přiloženém souboru naleznete prezentace, které se týkají ECVET pro Výzvu 2018, včetně nových šablon pro tvorbu JVU a hodnoticí záznam. 
1. 12. 2017 Mandátní pověření pro konsorcia – vzor file Pověření pro koordinátora a členy konsorcia – vzor
16. 11. 2017 Diseminační konference 2017 – České Budějovice – DOPLNĚNÍ file V přiloženém souboru naleznete prezentace z Diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava, která se konala ve dnech 14.-15.11.2017 v Českých Budějovicích...
29. 9. 2017 Výzva 2017 – přidělené KONZULTANTKY pdf Přehled schválených projektů z Výzvy 2017 a přidělených konzultantek, které mají daný projekt na starosti.