Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Dokumenty

Datum Název Typ Popis
7. 6. 2019 Výzva 2019 – PŘÍLOHY grantové dohody file Příloha I – Všeob.podmínky, Příloha III - Fin. a smluv. pravidla, Příloha IV – Sazby; příloha II je přímo součástí dohody, vzorové dokumenty dle Přílohy V jsou ke stažení v záložkách Žáci / Pracovníci 
8. 4. 2019 Prezentace z monitorovacího setkání file Prezentace z monitorovacího setkání pro příjemce grantu – Praha, duben 2019
21. 12. 2018 Dotazy z webináře pro žadatele pdf Odpovědi na na nejčastější dotazy z webináře pro žadatele – výzva 2019 
3. 12. 2018 Aktualizované prezentace pro žadatele – Výzva 2019 file Informace pro žadatele ve Výzvě 2019. Byl aktualizován word soubor k obsahu KA102 s názvem: „žádost KA102_2019_osnova a obsah webového formuláře v ČJ.docx“.
19. 11. 2018 Tematická konference 18. 10. 2018, Praha – prezentace file V přiloženém souboru naleznete prezentace z Tematické konference na téma Přenos a rozvoj kulturního dědictví v projektech Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava, která se konala 18. 10. 2018 v Praze.
6. 11. 2018 Zahajovací konference Evropský týden odborných dovedností 2018 file V přiloženém souboru naleznete prezentace ze Zahajovací konference Evropského týdne odborných dovedností 2018, která se konala 5. 11. 2018 v Dolních Počernicích.
5. 9. 2018 ECVET pro příjemce grantů z Výzvy 2018 file Prezentace ECVET pro příjemce grantů z Výzvy 2018
26. 6. 2018 Výzva 2018 – prezentace pro příjemce file Výzva 2018 – prezentace pro příjemce grantů
5. 6. 2018 Výzva 2018 – PŘÍLOHY grantové dohody file Příloha I – Všeob.podmínky, Příloha III - Fin. a smluv. pravidla, Příloha IV – Sazby; příloha II je přímo součástí dohody, vzorové dokumenty dle Přílohy V jsou ke stažení v záložkách Žáci / Pracovníci 
4. 6. 2018 Výzva 2018 – seznam schválených pdf Seznam schválených projektů – Výzva 2018 - Mobility osob v odborném vzdělávání a přípravě