Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě – VET Mobility Charter

Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě byl určen pro organizace, které v minulosti kvalitně organizovaly projekty mobility v rámci Programu celoživotního učení (podprogram Leonardo da Vinci) a/nebo programu Erasmus+: odborné vzdělávání a příprava. Jeho cílem je podpora internacionalizace a zjednodušení postupu pro financování mobilit pro zkušené předkladatele. Organizace, kterým byl Certifikát mobility v OVP udělen, mohou podávat zjednodušené žádosti o grant Erasmus+ KA1 mobility v OVP. Certifikát mobility v OVP se uděloval na dobu trvání programu Erasmus+. 

Pravidla pro program následující po programu Erasmus+ zatím nebyla stanovena a tudíž zatím nejsou ani známy jakékoliv požadavky na případnou certifikaci v následujícím programu. 

 

2015_08-Erasmus+-VET-webbanner-transparentblue.png

Původní kritéria výběru platná v programu Erasmus+:

1. Žadatelé museli mít ukončené alespoň 3 projekty mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Programu celoživotního učení 2007–2013 a/nebo programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava. V případě konsorcia muselo tuto podmínku splňovat buď konsorcium jako celek, nebo každá jednotlivá organizace.
2. U posledních 3 ukončených projektů muselo být v průměru vyčerpáno alespoň 80% rozpočtu. V případě konsorcia muselo mít buď konsorcium jako celek nebo každý člen konsorcia v průměru vyčerpáno alespoň 80% rozpočtu u posledních 3 ukončených projektů mobility.

Lhůta pro podávání žádostí byla do: 16. května 2019 - jednalo se o poslední výzvu v programu Erasmus+

 

Součástí výzev k předkládání žádosti o udělení Certifikátu byla i praktická příručka internacionalizace GO INTERNATIONAL, kterou nadále doporučujeme jako vhodný návod  pro internacionalizaci středních odborných škol všech velikostí. Je vhodná pro strategické plánování veškeré mezinárodní spolupráce i mimo program Erasmus+. 

 

V případě dotazů kontaktujte prosím Mgr. Pavlínu Kroužkovou; email: pavlina.krouzkova@dzs.cz.

Níže naleznete také seznam českých držitelů Erasmus+ Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě. Držitele certifikátu z jiných evropských zemí najdete pomocí MAPY všech držitelů na stránkách Evropské komise.

 

 

Ke stažení

Seznam držitelů Erasmus+ VET Mobility Charter.pdf PDF 10.12.2019 161109 B
CZ-SK_setkání_držitelů_VET_Charter_Brno.zip 10.12.2019 35581522 B
Seminář 10.12. - prezentace.zip 10.12.2019 7708385 B
Go International - příručka.pdf PDF 24.09.2019 993339 B
Výsledky výzvy 2019.pdf PDF 24.09.2019 334951 B