Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2019-2020 – VET Mobility Charter

Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2019–2020 (dále jen "Certifikát mobility v OVP") je určen pro organizace, které v minulosti kvalitně organizovaly projekty mobility v rámci Programu celoživotního učení (podprogram Leonardo da Vinci) a/nebo programu Erasmus+: odborné vzdělávání a příprava. Cílem je podpora internacionalizace a zjednodušení postupu pro financování mobilit pro zkušené předkladatele. Organizace, kterým bude Certifikát mobility v OVP udělen v roce 2018, mohou zjednodušený postup pro podávání žádostí o grant Erasmus+ KA1 mobility v OVP využít od Výzvy roku 2019. Certifikát mobility v OVP se uděluje na celou dobu trvání programu Erasmus+. Pokud bude Certifikát mobility v OVP stanoven jako požadavek pro jakoukoliv akci pro žadatele v programovém období následujícím po programu Erasmus+, platnost certifikátu může být prodloužena.

2015_08-Erasmus+-VET-webbanner-transparentblue.png

Kritéria výběru:

1. Žadatelé musí mít ukončené alespoň 3 projekty mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Programu celoživotního učení 2007–2013 a/nebo programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava. V případě konsorcia musí tuto podmínku splňovat buď konsorcium jako celek, nebo každá jednotlivá organizace.
2. U posledních 3 ukončených projektů musí být v průměru vyčerpáno alespoň 80% rozpočtu. V případě konsorcia musí mít buď konsorcium jako celek nebo každý člen konsorcia v průměru vyčerpáno alespoň 80% rozpočtu u posledních 3 ukončených projektů mobility.

Harmonogram:

Lhůta pro podávání žádostí byla do: 17. května 2018 12:00 SEČ - výzva na rok 2019 zatím nebyla zveřejněna
Hodnocení žádostí: červen – srpen 2018
Vyrozumění žadatelů a udělení Certifikátu mobility v OVP: konec září 2018

 

Informace pro konsorcia: Projekty mobility v Programu celoživotního učení (2007-2013) neobsahovaly konsorcia. Mandátní smlouva je povinnou přílohou žádosti o Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě (KA109), pokud o něj žádá konsorcium. Nejedná se nicméně o mandátní smlouvu, která se přikládá k žádosti o grant KA1 mobility osob v odborném vzdělávání a přípravě (KA102). Mandátní smlouva jako příloha KA109 nemá žádný předepsaný vzor, její popis je uveden ve Výzvě k certifikátu (str. 2, oddíl 4.1 Způsobilí žadatelé). Každý člen konsorcia musí s koordinátorem konsorcia tuto mandátní smlouvu podepsat.

 

Potřebné dokumenty a prezentace ze semináře pro žadatele jsou ke stažení níže v souboru Prezentace pro žadatele a Výzva 2018. Součástí těchto dokumentů platných pro Výzvu 2018 je i praktická příručka internacionalizace GO INTERNATIONAL, vzorový formulář žádosti v angličtině a podrobný návod k vyplnění webového formuláře žádosti.  

 

V případě dotazů kontaktujte prosím Mgr. Pavlínu Kroužkovou; email: pavlina.krouzkova@dzs.cz.

Níže naleznete také seznam českých držitelů Erasmus+ Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě. Držitele certifikátu z jiných evropských zemí najdete pomocí MAPY všech držitelů na stránkách Evropské komise.

 

 

Ke stažení

Informační a monitorovací seminář - prezentace.7z 29.11.2018 3634026 B
Seznam držitelů Erasmus+ VET Mobility Charter 2015, 2016, 2017, 2018.pdf PDF 27.11.2018 156558 B
2018_KA109_výsledek výběrového řízení.pdf PDF 27.09.2018 61766 B
Prezentace pro žadatele a Výzva 2018.zip 22.03.2018 5966354 B