Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

EuroApprentices Network - Síť Euroučňů

Logo_EuroApp_vekt.jpg

 

V souvislosti s Novou agendou dovedností pro Evropu vznikla v roce 2017 za spolupráce národních agentur programu Erasmus+ z Německa, České republiky, Rakouska, Dánska, Finska a Itálie nová iniciativa EuroApprentices Network, neboli Síť Euroučňů. Do sítě jsou zapojeni účastníci stáží programu Erasmus+ v odborném vzdělávání a přípravě, kteří jsou zároveň žáky nebo absolventy učebních oborů nebo odborných škol a mají chuť se podělit o svou zkušenost ze zahraničí.

 

    

Co je Síť Euroučňů?

Cílem iniciativy je umožnit žákům či absolventům učebních oborů, kteří vyjeli na zahraniční pracovní stáž s programem Erasmus+, sdílet svou zkušenost navzájem mezi sebou, ale také směrem k veřejnosti. Tím dojde ke zviditelnění zahraničních pracovních stáží a zatraktivnění odborného vzdělávání a přípravy. Součástí sítě jsou vybraní žáci či absolventi učebních oborů nebo odborných škol ze všech zapojených zemí, tzv. Euroučni, kteří ve svých regionech na různých akcích sdílí zkušenosti ze zahraniční stáže s programem Erasmus+. Díky osobním zážitkům stážistů mají návštěvníci těchto akcí větší šanci lépe pochopit, co pracovní stáž obnáší a jaký dopad může mít na profesní růst zúčastněných. Pro mladší ročníky by tato zkušenost mohla být motivací k vlastní budoucí účasti na zahraniční stáži.

Zapojené země

Do Sítě Euroučňů je v roce 2021 zapojeno celkem 9 evropských zemí - Německo, Rakousko, Česká republika, Finsko, Malta, Španělsko, Polsko, Portugalsko a Itálie. 

Hlavní akce

Hlavní akcí Sítě je mezinárodní setkání Euroučňů, které se koná jednou v roce a pokaždé v jiné zemi. To první, v roce 2017, proběhlo v Kolíně nad Rýnem, druhé ve Vídni a v roce 2019 na Maltě. Kromě toho každá národní agentura programu Erasmus+ organizuje národní setkání Sítě a mnohé další národní a mezinárodní aktivity (semináře, konference, veletrhy), kterých se Euroučni mohou účastnit.

Kontaktní osoby v DZS

Martina Jeřichová (martina.jerichova@dzs.cz, 221 850 407)

Kristýna Navrátilová (kristyna.navratilova@dzs.cz,  221 850 412)

Paulína Števíková (paulina.stevikova@dzs.cz , 221 850 403)

 

Připravujeme se na rok 2022! Hledáme další Euroučně!

Po roční pauze, kdy nebylo možné organizovat ani národní, tím méně pak mezinárodní akce, doufáme, že nastal ten správný čas, abychom posílili náš tým Euroučňů.

 

Máte ve škole šikovné žáky? Neváhejte a nominujte je i vy, není to tak těžké!

Stačí vyplnit přihlášku a k ní připojit jako přílohu představení žáka a jeho stáže, které může mít libovolnou formu (text, krátké video, PPT...), v anglickém jazyce. Na základě došlých přihlášek vybereme nové Euroučně.

Podmínkou zapojení je absolvování stáže v rámci programu Erasmus+ (stáž by měla být ukončena do termínu zasílání přihlášek) a alespoň komunikační znalost angličtiny. Hlavní motivací pak je účast na národním setkání Euroučňů v Praze a možnost výjezdu na evropské setkání, jehož náklady budou vybraným Euroučňům hrazeny z programu Erasmus+.

Ke stažení:      Přihláška pro školy, leták 

 

Už máte školu ukončenou? Jste absolvent/ka a chcete se taky zapojit do Sítě Euroučňů? Můžete!

Do Sítě Euroučňů se můžete zapojit i samostatně, bez prostřednictví školy. Pokud jste v průběhu studia na odborné škole nebo učilišti absolvoval/a pracovní stáž v rámci programu Erasmus+ stačí vyplnit přihlášku a k ní přiložit krátké video nebo text v angličtině: popište kdo jste, jaký jste studoval/a obor, kdy, kde a jak dlouho jste byl/a na stáži, a proč vás zaujala nabídka zapojit se do Sítě Euroučňů. Kreativitě se meze nekladou! Na základě došlých přihlášek vybereme nové Euroučně.

Ke stažení:  Přihláška pro jednotlivce, leták 

 

 

Akce v roce 2020

 • 11.-12.9. - Národní setkání sítě Euroučňů - i přes složitou situaci se nám podařilo uskutečnit alespoň jednu společnou akci v tomto roce! Nebylo nás sice mnoho, ale i tak to bylo setkání velmi příjemné a milé. Zaměřili jsme se na komunikační dovednosti a při společné prohlídce Prahy jsme se procvičili v angličtině.

                   2020-09-11 16.06.17.jpg             

 

Akce v roce 2019

 • 10.12.-11.12. - Setkání národních agentur zapojených v Síti Euroučňů. DZS pořádal setkání pro zástupce národních agentur z Finska, Německa, Portugalska, Itálie, Španělska, Rakouska, Polska a Velké Británie. Zhodnotili jsme rok 2019 a začali připravovat další setkání pro Euroučně na rok 2020.

                    IMG_20191211_111620.jpg

 • 21.11. Evaluační setkání – již tradičně proběhlo v prostorách DZS evaluační setkání, kterého se zúčastnilo 7 Euroučňů. Ohlédli jsme se za událostmi v roce 2019, absolvovali seminář zaměřený na sociální média a představili akce na další rok. Určitě se bude na co těšit!

 

 • 14.10-18.10. - Evropský týden odborných dovedností v Helsinkách. Hlavní událost čtvrtého Evropského týdne odborných dovedností byla pořádaná v úzké spolupráci s finským předsednictvím Rady EU.  Náplní mezinárodního setkání byly konference a návštěvy ve finských firmách. Probíraná témata se týkala především problematiky školství, vzdělávání studentů. Jako zástupce českých Euroučňů se zúčastnil žák olomoucké Střední odborné školy obchodu a služeb,  Štursova 14. Během svého pobytu navštívil dvě firmy – leteckou společnost Finnair a čokoládovnu Fazer.   

                                        

 

 • 15.10. - Veletrh odborných dovedností VET Fest. Na veletrhu prezentovali studenti a žáci středních odborných škol zapojených do programu Erasmus+ své obory. Návštěvníci, zejména z řad žáků posledních ročníků základních škol, zde mohli získat inspiraci pro svou budoucí profesní dráhu. Za Euroučně vystoupili žáci Střední školy služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, kteří na podiu předvedli flambování palačinek. Fotogalerii k akci najdete ZDE. VET Fest se konal v rámci Evropského týdne odborných dovedností.

               

 

 • 7. - 10. 5. 2019 -  mezinárodní setkání Sítě Euroučňů, které tentokrát proběhlo na Maltě. Českou republiku reprezentovalo 5 Euroučňů. Cílem setkání bylo umožnit 58 vybraným Euroučňům z 10 evropských zemí sdílet zkušenosti ze stáží, navzájem se učit a tím posílit společnou identitu v rámci Sítě. Na programu byly různé workshopy, rozhodně největší úspěch měl workshop zaměřený na překonání strachu a trémy při veřejném vystupování. Součástí programu byly také návštěvy v odborných školách a u významných maltských zaměstnavatelů. O tom že se všem účastníkům akce moc líbila, se můžete přesvědčit v krátkých videích na YouTube – EuroApprentices Network Meeting Malta. 

        IMG_20190508_103817.jpg       IMG_20190508_115503.jpg      IMG_20190508_173128.jpg

  

 • 27. 3. 2019 - národní setkání Sítě Euroučňů. Setkání se zúčastnilo 11 Euroučňů z pěti zapojených škol. Cílem setkání bylo seznámit nováčky se zkušenými Euroučni, kteří se do práce Sítě zapojovali již v minulých letech, dozvědět se informace o programu Erasmus+ a možnostech, které nabízí mladým lidem, a společně se zamyslet nad tím, jak překonat obavy z výjezdu do zahraničí a jak Síť Euroučňů dále propagovat. V roce 2019 se do různých forem práce Sítě zapojí celkem 17 Euroučňů. 

IMG_20190327_140612.jpgIMG_20190327_150312.jpg

 

 

Akce v roce 2018

- do činnosti sítě se zapojilo 8 Euroučňů z České republiky

 

 • 3. 5. 2018 - národní setkání Sítě Euroučňů v Praze, cílem setkání byla příprava na mezinárodní setkání ve Vídni, workshop zaměřený na získávání prezentačních dovedností a nápady pro uspořádání vlastních akcí.

 

IMG_0762.JPG IMG_0786.JPG

 

 

 •  28. - 30. 5. 2018 - mezinárodní setkání se uskutečnilo ve Vídni, za účasti téměř 50 Euroučňů z 8 evropských zemí. Hlavním cílem setkání bylo dát mladým lidem šanci vyměnit si mezi sebou zkušenosti z pobytu v zahraničí a podělit se o to, jak je mohou využít dále.

 

IMG_0824.JPGIMG_0869.JPGIMG_0969.JPG

 

 IMG_0993.JPGIMG_1025.JPG

 

 

 

Akce v roce 2017

 - do činnosti sítě se zapojilo 5 Euroučňů z České republiky

 

 • 29. 5. 2017 se v Praze, v budově DZS, uskutečnilo první národní setkání českých zástupců v Síti Euroučňů.

 

                                                      Foto.jpg

 

 •  7. - 9. 6. 2017 proběhlo v Kolíně nad Rýnem první mezinárodní setkání Sítě Euroučňů.

 

_D3A5472.jpg_D3A5592.jpg     _D3A5720.jpg

 

 

_W9A3655.jpg_W9A4063.jpg    _W9A4119.jpg