Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Euro-učni

V souvislosti s Novou agendou dovedností pro Evropu vznikla za spolupráce Národních agentur programu Erasmus+ z Německa, České republiky, Rakouska, Dánska, Finska a Itálie nová iniciativa EuroApprentice Network, neboli Síť Euro-učňů. Do sítě jsou zapojeni účastníci stáží programu Erasmus+ v odborném vzdělávání a přípravě, kteří jsou zároveň žáky nebo absolventy učebních oborů a mají chuť sdílet svou zkušenost ze zahraničí.

Logo_EuroApp_vekt.jpg

Co je Síť Euro-učňů?

Cílem iniciativy je umožnit žákům či absolventům učebních oborů, kteří vyjeli na zahraniční pracovní stáž s programem Erasmus+, sdílet svou zkušenost navzájem mezi sebou, ale také směrem k veřejnosti. Tím dojde ke zviditelnění zahraničních pracovních stáží a zatraktivnění odborného vzdělávání a přípravy. Součástí sítě jsou vybraní žáci či absolventi učebních oborů ze všech zapojených zemí, tzv. Euro-učňi, kteří ve svých regionech na různých akcích sdílí zkušenosti ze zahraniční stáže s programem Erasmus+. Díky osobním zážitkům stážistů mají návštěvníci těchto akcí větší šanci lépe pochopit, co pracovní stáž obnáší a jaký dopad může mít na profesní růst zúčastněných. Pro mladší ročníky by tato zkušenost mohla být motivací k vlastní budoucí účasti na zahraniční stáži.

Zapojené země

Do Sítě Euro-učňů je zapojeno celkem 8 evropských zemí - Německo, Rakousko, Česká republika, Velká Británie, Finsko, Malta, Španělsko a Itálie. 

 

Akce v roce 2019

  • 27. 3. 2019 - národní setkání Sítě

 

Akce v roce 2018

  • 3. května proběhlo v Domě zahraniční spolupráce v Praze národní setkání Sítě Euro-učňů. Celkem se zde sešlo 6 nově přihlášených Euro-učňů. Společně jsme si povídali o programu Erasmus+ o zážitcích ze stáží a lektorka si pro nás připravila také workshop na téma prezentační dovednosti. 

IMG_0802.JPG       IMG_0771.JPG

 

  • Od 28. - 30. května proběhlo ve Vídni Evropské setkání Euro-učňů. Tohoto setkání se zúčastnilo celkem asi 50 euro-učňů z 8 zemí. Na programu byly networkingové aktivity, zajímavé workshopy na témata jako tvorba videa či projektové plánování. Asi pro všechny bylo ale nejvýznaějším bodem programu setkání s rakouským prezidentem Alexanderem Van der Bellenem v jeho paláci. Pan prezident pochválil učně za jejich odvahu vyjet do světa a motivoval je k tomu, aby šli příkladem i pro další generace. 

 česká skupinka prezident.JPG       prezident.JPG

slavnostní večeře.JPG       workshop.JPG

  • červenec – prosinec 2018 - Aktivity Euro-učňů v regionech

 

Akce v roce 2017

  • 29. května proběhlo v Praze Setkání českých Euro-učňů. Na setkání se skupina seznámila s programem Erasmus+ a Sítí Euro-učňů a proběhl zde i workshop na prezentační dovednosti. 
  • Od 7. do 9. června odjeli 4 Euro-učni na evropské setkání Sítě do Kolína nad Rýnem. Cílem bylo sdílení zážitků ze stáže s Erasmem s dalšími účastníky z evropských zemí a zároveň příprava na šíření svých zkušeností směrem k veřejnosti. 

                                                   _D3A5602.jpg       _D3A5261.jpg

                                                   _D3A5413.jpg       _W9A4045.jpg

  • Na podzim se Euro-učni zapojili do akcí pořádaných Domem zahraniční spolupráce s cílem propagace programu Erasmus+ a někteří zrealizovali i samostatné akce ve svém regionu.  

                                                   IMG-20171130-WA0009.jpg       20171123_100834.jpg

 

Kontaktní osoby:

Martina Jeřichová - martina.jerichova@dzs.cz , 221 850 407

Olga Pupová        - olga.pupova@dzs.cz, 221 850 403