Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

EuroApprentices Network - Síť Euro-učňů

V souvislosti s Novou agendou dovedností pro Evropu vznikla v roce 2017 za spolupráce Národních agentur programu Erasmus+ z Německa, České republiky, Rakouska, Dánska, Finska a Itálie nová iniciativa EuroApprentices Network, neboli Síť Euro-učňů. Do sítě jsou zapojeni účastníci stáží programu Erasmus+ v odborném vzdělávání a přípravě, kteří jsou zároveň žáky nebo absolventy učebních oborů nebo odborných škol a mají chuť se podělit o svou zkušenost ze zahraničí.

Logo_EuroApp_vekt.jpg

 

Hledáme posily pro rok 2020

Přihlásit se mohou žáci/žákyně nebo absolventi učebních oborů a odborných a vyšších odborných škol, kteří se v nedávné době zúčastnili pracovní stáže s Erasmem+.

Přihlásit se mohou buď jednotliví účastníci stáží samostatně (pak není v přihlášce potřeba vyplňovat kontaktní osobu a souhlas statutárního představitele), nebo prostřednictvím svých škol.

Zde je informační leták pro jednotlivce.

Zde je informační leták pro školy.

Zde je přihláška. 

K přihlášce je třeba přiložit krátké video nebo text v angličtině: popište, kdo jste, jaký studujete obor, kdy, kde a jak dlouho jste byl/a na stáži, a proč vás zaujala nabídka zapojit se do Sítě Euro-učňů. Forma zpracování přílohy je libovolná, kreativitě se meze nekladou!

 

Přihlášku společně s přílohou zašlete e-mailem do 10. 1. 2020 na adresu euroucen@dzs.cz.

 

Co je Síť Euro-učňů?

Cílem iniciativy je umožnit žákům či absolventům učebních oborů, kteří vyjeli na zahraniční pracovní stáž s programem Erasmus+, sdílet svou zkušenost navzájem mezi sebou, ale také směrem k veřejnosti. Tím dojde ke zviditelnění zahraničních pracovních stáží a zatraktivnění odborného vzdělávání a přípravy. Součástí sítě jsou vybraní žáci či absolventi učebních oborů ze všech zapojených zemí, tzv. Euro-učni, kteří ve svých regionech na různých akcích sdílí zkušenosti ze zahraniční stáže s programem Erasmus+. Díky osobním zážitkům stážistů mají návštěvníci těchto akcí větší šanci lépe pochopit, co pracovní stáž obnáší a jaký dopad může mít na profesní růst zúčastněných. Pro mladší ročníky by tato zkušenost mohla být motivací k vlastní budoucí účasti na zahraniční stáži.

Zapojené země

Do Sítě Euro-učňů je v roce 2019 zapojeno celkem 10 evropských zemí - Německo, Rakousko, Česká republika, Velká Británie, Finsko, Malta, Španělsko, Polsko, Portugalsko a Itálie. 

 

Hlavní akce

Hlavní akcí Sítě je mezinárodní setkání Euro-učňů, které se koná jednou v roce a pokaždé v jiné zemi. To první, v roce 2017, proběhlo v Kolíně nad Rýnem, druhé ve Vídni a letošní na Maltě. Kromě toho každá národní agentura programu Erasmus+ organizuje národní setkání Sítě a mnohé další aktivity (semináře, konference, veletrhy), kterých se Euro-učni mohou účastnit.

 

Kontaktní osoby v DZS

Martina Jeřichová (martina.jerichova@dzs.cz, 221 850 407)

Kristýna Navrátilová (kristyna.navratilova@dzs.cz,  221 850 412)

Paulína Števíková (paulina.stevikova@dzs.cz , 221 850 403)

 

 

Akce v roce 2019

  • 7. - 10. 5. 2019 -  mezinárodní setkání Sítě Euro-učňů, které tentokrát proběhlo na Maltě. Českou republiku reprezentovalo 5 Euro-učňů. Cílem setkání bylo umožnit 58 vybraným Euro-učňům z 10 evropských zemí sdílet zkušenosti ze stáží, navzájem se učit a tím posílit společnou identitu v rámci Sítě. Na programu byly různé workshopy, rozhodně největší úspěch měl workshop zaměřený na překonání strachu a trémy při veřejném vystupování. Součástí programu byly také návštěvy v odborných školách a u významných maltských zaměstnavatelů. O tom že se všem účastníkům akce moc líbila, se můžete přesvědčit v krátkých videích na YouTube – EuroApprentices Network Meeting Malta.

 

IMG_20190508_103817.jpg         IMG_20190508_115503.jpg        IMG_20190508_173128.jpg

 

 

  • 27. 3. 2019 - národní setkání Sítě Euro-učňů. Setkání se zúčastnilo 11 Euro-učňů z pěti zapojených škol. Cílem setkání bylo seznámit nováčky se zkušenými Euro-učni, kteří se do práce Sítě zapojovali již v minulých letech, dozvědět se informace o programu Erasmus+ a možnostech, které nabízí mladým lidem, a společně se zamyslet nad tím, jak překonat obavy z výjezdu do zahraničí a jak Síť Euro-učňů dále propagovat. V roce 2019 se do různých forem práce Sítě zapojí ceklem 17 Euro-učňů.

 

 

IMG_20190327_140612.jpgIMG_20190327_150312.jpg

 

 

 

 

STARŠÍ

Akce v roce 2018

- do činnosti sítě se zapojilo 8 Euro-učňů z České republiky

 

  • 3. 5. 2018 - národní setkání Sítě Euro-učňů v Praze, cílem setkání byla příprava na mezinárodní setkání ve Vídni, workshop zaměřený na získávání prezentačních dovedností a nápady pro uspořádání vlastních akcí.

 

IMG_0762.JPG IMG_0786.JPG

 

 

  •  28. - 30. 5. 2018 - mezinárodní setkání se uskutečnilo ve Vídni, za účasti téměř 50 Euro-učňů z 8 evropských zemí. Hlavním cílem setkání bylo dát mladým lidem šanci vyměnit si mezi sebou zkušenosti z pobytu v zahraničí a podělit se o to, jak je mohou využít dále.

 

IMG_0824.JPGIMG_0869.JPGIMG_0969.JPG

 

 

 

IMG_0993.JPGIMG_1025.JPG

 

 

 

Akce v roce 2017

 - do činnosti sítě se zapojilo 5 Euro-učňů z České republiky

 

  • 29. 5. 2017 se v Praze, v budově DZS, uskutečnilo první národní setkání českých zástupců v Síti Euro-učňů.

 

                                                      Foto.jpg

 

  •  7. - 9. 6. 2017 proběhlo v Kolíně nad Rýnem první mezinárodní setkání Sítě Euro-učňů.

 

_D3A5472.jpg_D3A5592.jpg     _D3A5720.jpg

 

 

_W9A3655.jpg_W9A4063.jpg    _W9A4119.jpg