Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

EuroApprentices Network - Síť Euro-učňů

Logo_EuroApp_vekt.jpg

 

V souvislosti s Novou agendou dovedností pro Evropu vznikla v roce 2017 za spolupráce národních agentur programu Erasmus+ z Německa, České republiky, Rakouska, Dánska, Finska a Itálie nová iniciativa EuroApprentices Network, neboli Síť Euro-učňů. Do sítě jsou zapojeni účastníci stáží programu Erasmus+ v odborném vzdělávání a přípravě, kteří jsou zároveň žáky nebo absolventy učebních oborů nebo odborných škol a mají chuť se podělit o svou zkušenost ze zahraničí.

 

    

Co je Síť Euro-učňů?

Cílem iniciativy je umožnit žákům či absolventům učebních oborů, kteří vyjeli na zahraniční pracovní stáž s programem Erasmus+, sdílet svou zkušenost navzájem mezi sebou, ale také směrem k veřejnosti. Tím dojde ke zviditelnění zahraničních pracovních stáží a zatraktivnění odborného vzdělávání a přípravy. Součástí sítě jsou vybraní žáci či absolventi učebních oborů ze všech zapojených zemí, tzv. Euro-učni, kteří ve svých regionech na různých akcích sdílí zkušenosti ze zahraniční stáže s programem Erasmus+. Díky osobním zážitkům stážistů mají návštěvníci těchto akcí větší šanci lépe pochopit, co pracovní stáž obnáší a jaký dopad může mít na profesní růst zúčastněných. Pro mladší ročníky by tato zkušenost mohla být motivací k vlastní budoucí účasti na zahraniční stáži.

Zapojené země

Do Sítě Euro-učňů je v roce 2019 zapojeno celkem 10 evropských zemí - Německo, Rakousko, Česká republika, Velká Británie, Finsko, Malta, Španělsko, Polsko, Portugalsko a Itálie. 

Hlavní akce

Hlavní akcí Sítě je mezinárodní setkání Euro-učňů, které se koná jednou v roce a pokaždé v jiné zemi. To první, v roce 2017, proběhlo v Kolíně nad Rýnem, druhé ve Vídni a v roce 2019 na Maltě. Kromě toho každá národní agentura programu Erasmus+ organizuje národní setkání Sítě a mnohé další národní a mezinárodní aktivity (semináře, konference, veletrhy), kterých se Euro-učni mohou účastnit.

Kontaktní osoby v DZS

Martina Jeřichová (martina.jerichova@dzs.cz, 221 850 407)

Kristýna Navrátilová (kristyna.navratilova@dzs.cz,  221 850 412)

Paulína Števíková (paulina.stevikova@dzs.cz , 221 850 403)

 

Akce v roce 2020

 • 11.-12.9. - Národní setkání sítě Euro-učňů - i přes složitou situaci se nám podařilo uskutečnit alespoň jednu společnou akci v tomto roce! Nebylo nás sice mnoho, ale i tak to bylo setkání velmi příjemné a milé. Zaměřili jsme se na komunikační dovednosti a při společné prohlídce Prahy jsme se procvičili v angličtině.

                   2020-09-11 16.06.17.jpg            

 

Akce v roce 2019

 • 10.12.-11.12. - Setkání národních agentur zapojených v Síti Euro-učňů. DZS pořádal setkání pro zástupce národních agentur z Finska, Německa, Portugalska, Itálie, Španělska, Rakouska, Polska a Velké Británie. Zhodnotili jsme rok 2019 a začali připravovat další setkání pro Euro-učně na rok 2020.

                    IMG_20191211_111620.jpg

 • 21.11. Evaluační setkání – již tradičně proběhlo v prostorách DZS evaluační setkání, kterého se zúčastnilo 7 Euro-učňů. Ohlédli jsme se za událostmi v roce 2019, absolvovali seminář zaměřený na sociální média a představili akce na další rok. Určitě se bude na co těšit!

 

 • 14.10-18.10. - Evropský týden odborných dovedností v Helsinkách. Hlavní událost čtvrtého Evropského týdne odborných dovedností byla pořádaná v úzké spolupráci s finským předsednictvím Rady EU.  Náplní mezinárodního setkání byly konference a návštěvy ve finských firmách. Probíraná témata se týkala především problematiky školství, vzdělávání studentů. Jako zástupce českých Euro-učňů se zúčastnil žák olomoucké Střední odborné školy obchodu a služeb,  Štursova 14. Během svého pobytu navštívil dvě firmy – leteckou společnost Finnair a čokoládovnu Frazer.   

                                        

 

 • 15.10. - Veletrh odborných dovedností VET Fest. Na veletrhu prezentovali studenti a žáci středních odborných škol zapojených do programu Erasmus+ své obory. Návštěvníci, zejména z řad žáků posledních ročníků základních škol, zde mohli získat inspiraci pro svou budoucí profesní dráhu. Za Euro-učně vystoupili žáci Střední školy služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, kteří na podiu předvedli flambování palačinek. Fotogalerii k akci najdete ZDE. VET Fest se konal v rámci Evropského týdne odborných dovedností.

               

 

 • 7. - 10. 5. 2019 -  mezinárodní setkání Sítě Euro-učňů, které tentokrát proběhlo na Maltě. Českou republiku reprezentovalo 5 Euro-učňů. Cílem setkání bylo umožnit 58 vybraným Euro-učňům z 10 evropských zemí sdílet zkušenosti ze stáží, navzájem se učit a tím posílit společnou identitu v rámci Sítě. Na programu byly různé workshopy, rozhodně největší úspěch měl workshop zaměřený na překonání strachu a trémy při veřejném vystupování. Součástí programu byly také návštěvy v odborných školách a u významných maltských zaměstnavatelů. O tom že se všem účastníkům akce moc líbila, se můžete přesvědčit v krátkých videích na YouTube – EuroApprentices Network Meeting Malta. 

        IMG_20190508_103817.jpg       IMG_20190508_115503.jpg      IMG_20190508_173128.jpg

  

 • 27. 3. 2019 - národní setkání Sítě Euro-učňů. Setkání se zúčastnilo 11 Euro-učňů z pěti zapojených škol. Cílem setkání bylo seznámit nováčky se zkušenými Euro-učni, kteří se do práce Sítě zapojovali již v minulých letech, dozvědět se informace o programu Erasmus+ a možnostech, které nabízí mladým lidem, a společně se zamyslet nad tím, jak překonat obavy z výjezdu do zahraničí a jak Síť Euro-učňů dále propagovat. V roce 2019 se do různých forem práce Sítě zapojí celkem 17 Euro-učňů. 

IMG_20190327_140612.jpgIMG_20190327_150312.jpg

 

 

Akce v roce 2018

- do činnosti sítě se zapojilo 8 Euro-učňů z České republiky

 

 • 3. 5. 2018 - národní setkání Sítě Euro-učňů v Praze, cílem setkání byla příprava na mezinárodní setkání ve Vídni, workshop zaměřený na získávání prezentačních dovedností a nápady pro uspořádání vlastních akcí.

 

IMG_0762.JPG IMG_0786.JPG

 

 

 •  28. - 30. 5. 2018 - mezinárodní setkání se uskutečnilo ve Vídni, za účasti téměř 50 Euro-učňů z 8 evropských zemí. Hlavním cílem setkání bylo dát mladým lidem šanci vyměnit si mezi sebou zkušenosti z pobytu v zahraničí a podělit se o to, jak je mohou využít dále.

 

IMG_0824.JPGIMG_0869.JPGIMG_0969.JPG

 

 IMG_0993.JPGIMG_1025.JPG

 

 

 

Akce v roce 2017

 - do činnosti sítě se zapojilo 5 Euro-učňů z České republiky

 

 • 29. 5. 2017 se v Praze, v budově DZS, uskutečnilo první národní setkání českých zástupců v Síti Euro-učňů.

 

                                                      Foto.jpg

 

 •  7. - 9. 6. 2017 proběhlo v Kolíně nad Rýnem první mezinárodní setkání Sítě Euro-učňů.

 

_D3A5472.jpg_D3A5592.jpg     _D3A5720.jpg

 

 

_W9A3655.jpg_W9A4063.jpg    _W9A4119.jpg