Evropský týden odborných dovedností - Objev svůj talent!

Publikováno: 14. 11. 2016

LOGO česky.JPG                     

V souvislosti se snahou o zviditelnění výsledků evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (OVP) vyhlásila Evropská komise první Evropský týden odborných dovedností, který byl rovněž součástí nedávno vyhlášené Nové agendy dovedností pro Evropu (New Skills Agenda for Europe).

V termínu od 5. do 9. prosince 2016 se po celé Evropě uskutečnily na národní, regionální i místní úrovni aktivity, jejichž cílem bylo ukázat špičkovou kvalitu odborného vzdělávání a přípravy, zvýšit jeho atraktivitu a prestiž, a inspirovat jednotlivce bez rozdílu věku, aby v sobě dokázali objevit svoje schopnosti a talent právě prostřednictvím odborného vzdělávání a přípravy (OVP).

CÍLEM bylo:

  • oslovit co nejširší veřejnost - rodiče, žáky/studenty, firmy, společnost jako celek a zvýšit tak atraktivitu a image odborného vzdělávání a přípravy;
  • předvést špičkovou úroveň a kvalitu odborného vzdělávání a přípravy a zvýšit tak povědomí o široké škále možností, které OVP poskytuje;
  • zaměřit se na klíčovou roli odborného vzdělávání při podpoře inovací a  konkurenceschopnosti v Evropě, a na ukázku toho, jak může přispět ke zlepšení zaměstnatelnosti;
  • vyzdvihnout pozitivní zkušenosti a příležitosti v oblasti odborného vzdělávání;
  • inspirovat žáky, studenty a podnikatele a motivovat je k novému náhledu na odborné vzdělávání a přípravu.

 

Více informací k Evropskému týdnu odborných dovedností a interaktivní mapu akcí po celé Evropě naleznete na stránkách Evropské komise ZDE.

Koordinací Evropského týdne odborných dovedností v České republice byl pověřen Dům zahraniční spolupráce.

Co vše proběhlo v České republice?

Detailní shrnutí prvního Evropského týdne odborných dovedností v České republice naleznete v Závěrečné zprávě z Evropského týdne odborných dovedností 2016 vytvořené Domem zahraniční spolupráce. Všechny akce organizované u příležitosti Evrospkého týdne odborných dovedností v ČR je možné nalézt na mapě akcí  zveřejněné na stránkcáh Domu zahraniční spolupráce. 

Jednou z akcí Domu zahraniční spolupráce byla Soutěž - Den odborných dovedností "Bez praxe nejsou koláče". Hlavním úkolem soutěže byla příprava návrhu programu a následná realizace akce Den odborných dovedností, jejichž cílem bylo zviditelnění a zvýšení atraktivity sektoru odborného vzdělávání a přípravy. Od 9. listopadu do 9. prosince proběhlo po celé ČR 22 dnů odborných dovedností. 

Evropský týden odborných dovedností byl v ČR oficiálně zahájen 5. prosince v Domě zahraniční spolupráce Kulatým stolem na téma současný stav a výhledy odborného vzdělávání v ČR za účasti národních autorit zodpovědných za odborné vzdělávání, zaměstnavatelů, odborných škol, vzdělávacích institucí a dalších subjektů v oblasti odborného vzdělávání. 

Ve čtvrtek 8. prosince bylo možné odborné dovednosti žáků českých škol shlédnout přímo v budově Domu zahraniční spolupráce při příležitosti konané Prezentace dovedností žáků odborných škol aneb Trhu odborných dovedností.

Týden byl zakončen Jednáním Koordinačního centra pro ECVET v pátek 9. prosince. 

 

Více k proběhlým akcím naleznete na těchto odkazech:

Zahajovací akce Evropského týdne odborných dovedností (5.12.2016) 

Dny odborných dovedností 2016

Prezentace dovedností žáků odborných škol (8.12.2016)

Setkání Koordinačního centra pro ECVET (9.12.2016)


Ke stažení

Guidelines.pdf PDF 16.09.2016 168182 B
Zahajovací akce Evropského týdne odborných dovedností v DZS.pdf PDF 07.12.2016 492258 B
Prezentace dovedností žáků odborných škol.pdf PDF 21.12.2016 750839 B
Setkání Koordinačního centra pro ECVET (9.12.2016).pdf PDF 22.12.2016 427678 B
Dny odborných dovedností 2016.pdf PDF 22.12.2016 5636022 B
Závěrečná zpráva_ Evropský týden odborných dovedností 2016.pdf PDF 13.03.2017 1027911 B