Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

evsw_bar_blue_cs_0.jpg

 

Na týden od 9. do 13. listopadu 2020 vyhlásila Evropská komise již pátý ročník Evropského týdne odborných dovedností s heslem „Objev svůj talent“. 

Cílem této iniciativy je zvýšit povědomí o možnostech odborného vzdělávání a jeho atraktivitu, a to prostřednictvím akcí pořádaných národními i místními organizacemi. Staňte se jednou z nich! V loňském ročníku bylo napříč Evropou uspořádáno více než 1 500 akcí, kterých se účastnilo 2,5 milionu lidí ve 45 zemích. Zvláště v době, kdy školy bojují s překážkami způsobenými onemocněním COVID 19, má smysl propagovat odborné vzdělávání a ukazovat cesty, jakými těmto výzvám čelí. 

Letošním tématem je „A European Green Deal" a "A Europe fit for the digital age"

Koordinací Evropského týdne odborných dovedností v České republice byl pověřen Dům zahraniční spolupráce. 

  

 Jak se můžete do iniciativy Evropský týden odborných dovedností zapojit?   

  • Zorganizujte akci jejímž cílem bude zviditelnění a zvýšení atraktivity odborného vzdělávání a přípravy. Organizace akce v rámci Evropského týdne odborných dovedností je skvělým způsobem, jak zviditelnit Vaši instituci a její práci v oblasti odborného vzdělávání.  Program navržené akce můžete naplánovat dle svých představ tak, aby co nejlépe oslovil vaši cílovou skupinu a prezentoval právě Vaši instituci. Může se jednat např. o projektové dny, dny otevřených dveří, vzdělávací veletrhy, výstavy, soutěže odborných dovedností, slavnostní udílení cen, konference, semináře, kulaté stoly, výstavy, přehlídky, exkurze, fotosoutěže nebo videosoutěže, on-line aktivity na sociálních sítích, webináře, aj. 
           DZS připravuje soutěž o finanční příspěvek na takovou akci. Více informací o soutěži zveřejníme již brzy na této stránce. 
           Pokud svou akci zaregistrujete do 30. června 2020 na stránkách Evropské komise, zúčastníte se slosování o pozvánku na konferenci týdne 
           odborných dovedností v Berlíně.  
 
 
  • Přihlaste se do soutěže Awards for VET Excellence. Pokud se účastníte odborného vzdělávání a přípravy, organizujete ho nebo k němu nějak přispíváte, a věříte, že vaše aktivity jsou ty nejlepší a stojí za to, aby se o nich dozvěděli ostatní, můžete se přihlásit do klání o jednu z cen 2020 Awards for VET Excellence.

  

  • Zúčastněte se Diseminační konference, kterou v termínu 26. - 27. listopadu 2020 pořádá Oddělení odborného vzdělávání a přípravy DZS v OlomouciCílem akce je propagace programu Erasmus+, šíření jeho výsledků a umožnění sdílení dobré praxe na poli mezinárodní spolupráce. Vzhledem k tomu, že rok 2020 je posledním rokem aktuálního programu, důležitým tématem bude i zhodnocení programu Eramsus+ 2014-2020. Můžete se těšit na prezentace, workshopy a další aktivity. Akce je určena především pro vedení škol a další stakeholdery v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Srdečně Vás zveme!  
           V současnosti zjišťujeme zájem o účast na této akci mezi odbornými školami v ČR. Proto Vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku na
           tomto odkaze: Dotazník prosím vyplňte nejpozději do 14. 6. 2020