Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

banner pro školy 2.jpg

 

Jaký byl Evropský týden odborných dovedností 2020?


Iniciativa Evropský týden odborných dovedností představila v rámci svého 5. ročníku to nejlepší z odborného vzdělávání a přípravy. Pojítkem stovek konferencí, dnů otevřených dveří, veletrhů a dalších akcí, které organizovaly odborné školy, podniky a oborové asociace po celém „starém kontinentu“, včetně České republiky, bylo téma udržitelnosti a digitalizace. Jedná se o současné priority Evropské komise – Zelená dohoda pro Evropu a Evropa připravená na digitální věk. A právě digitalizace se i díky pandemii a nutnosti přesunutí všech akcí do on-line prostoru, stala dominantním tématem.

Digitalizace v odborném vzdělávání se stala hlavním tématem i pro zahajovací akci Evropského týdne odborných dovedností. Akce proběhla formou on-line diskuse, jíž se zúčastnili zástupci národních autorit zodpovědných za odborné vzdělávání, zaměstnavatelů, odborných škol, vzdělávacích institucí a dalších subjektů z oblasti odborného vzdělávání. Zaznělo zde také to, že najít tu správnou cestu k úspěšné digitalizaci nejen ve vzdělávání, nezaručuje pouze použití odpovídajících technologií, ale že je potřeba také posílit klíčové kompetence zaměstnanců a učitelů v této oblasti. Ať už se týkají znalostí GDPR, autorského práva nebo otázky, jak přistupovat k fenoménům kyberšikany a fake news. Důležité je i to, aby se žáci a studenti naučili nejen digitální technologie používat, ale také využívat.

V České republice se do Evropského týdne odborných dovedností 2020 zapojilo třicet organizací. Bohužel se kvůli přechodu do on-line formy vynuceném druhou vlnou pandemie rozhodlo několik z nich své akce zrušit. Letošní ročník se ale i navzdory obtížným podmínkám pro organizátory a návštěvníky vydařil.

Níže uvádíme výběr několika akcí pořádaných v ČR.

 

EVSWPříbram.jpg

Veletrh fiktivních firem a den odborných dovedností
Obchodní akademie a VOŠ v Příbrami uspořádala veletrh fiktivních firem, do kterého se zapojily online týmy z dalších škol. Připravený byl pestrý doprovodný program včetně nejrůznějších aktivit, jako například kvíz finanční gramotnosti. V rámci veletrhu fiktivních firem byli vyhlášeni vítězové v několika kategoriích – nejlepší prezentace firmy, nejlepší leták, nejlepší logo a slogan, reklamní spot a online test odborných dovedností.

 

EVSWOpava.jpg 

Myšlenková mapa
Obchodní akademie z Opavy zvolila systém myšlenkové mapy, kam nahrála jednotlivé aktivity ve formě videí. „Naším cílem je ukázat, že logistika je perspektivní obor a že střední odborné vzdělání je start k úspěšné pracovní kariéře nebo vysokoškolskému studiu. Dále bude představen dokument Zelená dohoda pro Evropu, prezentace potrubní dopravy, projekt ekologické stopy, ale také zelenou logistiku a program Erasmus+. Zveme také na distanční exkurzi v čističce odpadních vod. A pro návštěvníky máme připraveny i dvě soutěže o zajímavé ceny,“ zval na akci koordinátor Gabriel Juchelka.

 

EVSWEduca.jpg

Den digitálních technologií
Eduka SOŠ uspořádala šest online workshopů na témata související s digitalizací: Erasmus+, On-line platformy ve vzdělávání, Fotoposter – umění kvalitní fotografie, Umění kvalitní prezentace, 3D workshop a Internetem bezpečně, který probíhal ve spolupráci s Policií ČR. Záznamy budou následně vyvěšeny na webu školy a přístupné všem.

Informace o dalších akcích realizovaných v rámci Evropského týdne odborných dovedností najdete na interaktivní mapě na microsite objevsvujtalent.cz   

 
Další velkou akcí v rámci Evropského týdne odborných dovedností byla konference “S Erasmem+ zkvalitňujeme odborné vzdělávání“, která se konala v on-line prostoru ve dnech 24.-26.listopadu 2020. 

Cílem akce byla propagace programu Erasmus+, šíření jeho výsledků a umožnění sdílení dobré praxe na poli mezinárodní spolupráce. Vzhledem k tomu, že rok 2020 byl posledním rokem  programového období (2014-2020), bylo důležitým tématem i jeho zhodnocení. Na programu byly prezentace, workshopy a další aktivity.
Výstupy konference najdete pod tímto odkazem.

 
 
Další informace najdete na následujících odkazech:
 
 
 

 

          

 stamp.png