Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

evsw_bar_blue_cs_0.jpg

 

Na týden od 9. do 13. listopadu 2020 vyhlásila Evropská komise již pátý ročník Evropského týdne odborných dovedností s heslem „Objev svůj talent“. 

Cílem této iniciativy je zvýšit povědomí o možnostech odborného vzdělávání a jeho atraktivitu, a to prostřednictvím akcí pořádaných národními i místními organizacemi. Staňte se jednou z nich! V loňském ročníku bylo napříč Evropou uspořádáno více než 1 500 akcí, kterých se účastnilo 2,5 milionu lidí ve 45 zemích. Zvláště v době, kdy školy bojují s překážkami způsobenými onemocněním COVID 19, má smysl propagovat odborné vzdělávání a ukazovat cesty, jakými těmto výzvám čelí. 

Koordinací Evropského týdne odborných dovedností v České republice byl pověřen Dům zahraniční spolupráce. 

  

Proč se zapojit do Evropského týdne odborných dovedností?

- Přispějete k šíření dobrého jména odborného vzdělávání a přípravy.
- Zviditelníte vlastní instituci a její práci.
- Získáte sadu propagačních předmětů s grafikou Evropského týdne odborných dovedností.
- Vaši akci budeme prezentovat na interaktivní mapě na stránkách věnovaných týdnu odborných dovedností v ČR.
 
 
Jak se zapojit do Evropského týdne odborných dovedností?   
 •  Zorganizujte vlastní akci!

Uspořádejte v období od září do prosince 2020 akci, jejímž cílem bude zviditelnění a zvýšení atraktivity odborného vzdělávání a přípravy! Organizace akce v rámci Evropského týdne odborných dovedností je skvělým způsobem, jak zviditelnit Vaši instituci a její práci v oblasti odborného vzdělávání.

Program akce můžete naplánovat dle svých představ tak, aby co nejlépe oslovil vaši cílovou skupinu a prezentoval právě vaši instituci. Může se jednat např. o projektové dny, dny otevřených dveří, vzdělávací veletrhy, výstavy, soutěže odborných dovedností, slavnostní udílení cen, konference, semináře, kulaté stoly, výstavy, přehlídky, exkurze, fotosoutěže nebo videosoutěže, on-line aktivity na sociálních sítích, webináře, aj. 

Svou akci můžete zaregistrovat na naši mapu akcí (registrace bude spuštěna koncem srpna).  Všichni registrovaní organizátoři od nás získají balíček promo předmětů a podklady pro propagační grafiku. 

 •  Zapojte se do výzvy Domu zahraniční spolupráce! 
Zašlete nám návrh své akce - vybrané akce bude DZS spolupořádat a podpoří je organizačně i finančně (registrace bude spuštěna koncem srpna).

Podmínky pro zapojení do výzvy DZS:
  • Akce se musí konat v období od 9. do 13. listopadu 2020, aby mohla získat finanční podporu. Akce, které nežádají o spolupráci DZS a finanční podporu se mohou konat od září do prosince 2020.
  • Akce musí být registrována online nejpozději do 30. září 2020 (odkaz na registraci doplníme v srpnu).
  • Součástí akce musí být propagace programu Erasmus+ (např. formou prezentace programu nebo formou prezentace realizovaných projektů Erasmus+ apod.).
  • Do iniciativy se mohou zapojit školy, zaměstnavatelé, malé nebo střední podniky, hospodářské komory, oborové asociace, úřady práce a další organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.
Komise nezávislých hodnotitelů vybere na základě níže uvedených kritérií nejlépe připravené návrhy. Při výběru akcí, které bude DZS spolupořádat se zohlední, zda: 
  • je program akce v souladu s cílem Evropského týdne odborných dovedností.
  • program zohledňuje jedno z témat pro rok 2020 „A European Green Deal" nebo "A Europe fit for the digital age".
  • je akce uspořádána ve spolupráci s dalšími partnery v regionu (např. firmy, zaměstnavatelé, další odborné školy, sociální partneři, instituce s rozhodovací pravomocí apod.).
  • je akce připravena tak, že budou zapojeny osoby se znevýhodněním.
  • budou informace o akci veřejně dostupné (např. web, sociální sítě, média).
 
V případě dotazů se obracejte na eva.teysslerova@dzs.cz, alice.nadvornikova@dzs.cz.
 
 
 
Awards for VET Excellence

Pokud se účastníte odborného vzdělávání a přípravy, organizujete ho nebo k němu nějak přispíváte, a věříte, že vaše aktivity jsou ty nejlepší a stojí za to, aby se o nich dozvěděli ostatní, přihlaste se do klání o jednu z cen 2020 Awards for VET Excellence.
 
 
 
Konference "S Erasmem+ zkvalitňujeme odborné vzdělávání"

Oddělení odborného vzdělávání a přípravy DZS pořádá v termínu 26. - 27. listopadu 2020 v Olomouci Diseminační konferenci. Cílem akce je propagace programu Erasmus+, šíření jeho výsledků a umožnění sdílení dobré praxe na poli mezinárodní spolupráce.

Vzhledem k tomu, že rok 2020 je posledním rokem aktuálního programového období, důležitým tématem bude i zhodnocení programu Erasmus+ 2014-2020. Můžete se těšit na prezentace, workshopy a další aktivity. Akce je určena především pro vedení škol a další stakeholdery v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Registrace na akci bude spuštěna v září. Srdečně Vás zveme!  

V případě dotazů se obracejte na kristyna.navratilova@dzs.cz, marketa.vesela@dzs.cz.

           
 

                                                                                                                                                

stamp.png