Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

FAQ

URF A ÚČASTNICKÝ PORTÁL: Vyplňujeme v URF položku datum registrace. Je tím myšleno datum registrace naší organizace do obchodního rejstříku nebo je to datum registrace do tohoto portálu?

Zobrazit odpověď

URF A ÚČASTNICKÝ PORTÁL: Do položky Registration Authority máme vplnit instituci, u které je naše organizace zaregistrovaná (krajský soud či krajský úřad) nebo osobu, která...

Zobrazit odpověď

URF A ÚČASTNICKÝ PORTÁL: Při registraci organizace v systému URF systém stále hlásí, že je telefonní číslo ve špatném formátu. Telefon však uvádíme v doporučeném formátu.

Zobrazit odpověď

URF A ÚČASTNICKÝ PORTÁL: Zaregistrovali jsme svou organizaci úspěšně do URF a získali PIC kód. Stále však čekáme na potvrzovací e-mail. Je nutné na něj čekat?

Zobrazit odpověď

URF A ÚČASTNICKÝ PORTÁL: Dle návodu jsme zaregistrovali organizaci a získali PIC kód.  Při pokusu organizaci editovat přes nabídku ORGANISATIONS / My Organisations se naše organizace nezobrazuje.

Zobrazit odpověď

URF A ÚČASTNICKÝ PORTÁL: Musí být náš získaný PIC kód validován? Náš je stále ve stavu „Declared“

Zobrazit odpověď

VYPLŇOVÁNÍ ŹÁDOSTI: V žádosti se v tabulce s pobytovými náklady J.2 propisuje jednotková sazba, i když je tam  0 počet účastníků i doprovodné osoby. Je to chyba?  

Zobrazit odpověď

VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI: Když jsem koordinátorem konsorcia, tak v tabulce K.1. Seznam zapojených organizací se mi propisuje pouze jedna zapojená česká organizace a ještě to není koordinátor (žadatelská organizace).

Zobrazit odpověď

Lze se proti rozhodnutí o výběrovém řízení odvolat?

Zobrazit odpověď

VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI: Naše škola chce podávat dvě žádosti, jedna žádost bude pro žáky, druhá pro učitele. Bude třeba podat jen jednu žádost, ve které budou uvedeni žáci i učitelé...

Zobrazit odpověď