Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

FAQ

Je možné někde se seznámit s úspěšnými projekty z předchozích období?

Zobrazit odpověď

Je možné zjistit, jaká je podpora ze strany EK pro projekty mobilit v odborném vzdělávání a přípravě?

Zobrazit odpověď

Je možné změnit partnera po schválení projektu mobilit?

Zobrazit odpověď

Je nějaké omezené množství účastníků mobilit?

Zobrazit odpověď

Je nějaké věkové omezení pro účastníky projektů? 

Zobrazit odpověď

Je nějaký maximální povolený počet partnerů?

Zobrazit odpověď

Je nutné se před podáním žádosti někde registrovat?

Zobrazit odpověď

Je nutné zahrnout do žádosti systém (principy) ECVET?

Zobrazit odpověď

Jsme sloučená škola – SŠ a VOŠ, můžeme podat jednu žádost za SŠ a jednu za VOŠ?

Zobrazit odpověď

Kdy a kde se dozvím, zda byl náš projekt podpořen?

Zobrazit odpověď