Existuje nějaká databáze (seznam) organizací, se kterými lze spolupracovat?

30. 11. 2021

Existuje nějaká databáze (seznam) organizací, se kterými lze spolupracovat?

 

Konkrétní databáze neexistuje, partnerské organizace je nicméně možné vyhledávat např. na následujících odkazech:

-          Platforma pro šíření výsledků programu Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

-          EPALE: https://ec.europa.eu/epale/en/partner-search

-          e-Twinning: https://www.etwinning.net/cz/pub/index.htm

-          School Education Gateway: http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

-          Kontaktní semináře (TCA) - https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/kontaktni-seminare/

-          Přehled držitelé VET Mobility Charter: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/vet-mobility-charter_en