Jaký je rozdíl mezi projekty KA1 a KA2?

30. 11. 2021

Jaký je rozdíl mezi projekty KA1 a KA2?

Projekty KA1 se primárně zaměřují na vzdělávací mobility (výjezdy) do zahraničí. Projekty KA2 se zaměřují zejména na partnerskou spolupráci, tvorbu společných vzdělávacích produktů a výstupů a výměnu zkušeností. Zařazení vzdělávacích mobilit do projektů KA2 musí být zdůvodněno v žádosti, musí být nezbytné k dosažení cílů projektu.