FINANCE A PLATBY: Jakým způsobem vést účetnictví o projektu?

30. 11. 2021

Jakým způsobem vést účetnictví o projektu?

Příjemci grantů jsou povinni vést účetnictví  v souladu s právními předpisy ČR. Příjemci  musí účtovat o projektu v rámci odděleného účetního systému nebo musí uvádět jednoznačný kód pro všechny transakce související s projektem tak, aby mohly být jednoznačně identifikovány účetní operace, které se vztahují k projektu.