Je možné mobilitu prodloužit/zkrátit?

30. 11. 2021

Je možné mobilitu prodloužit/zkrátit?

Ano, v obou případech prosím oznamte tuto změnu kontaktní osobě v DZS. V případě zkrácení stáže je nutné zdůvodnění/potvrzení, že změna délky neohrozí cíle projektu a za dny, které “zbydou“ doporučujeme zrealizovat novou mobilitu navíc.