FINANCE A PLATBY: V případě, že náš projekt bude schválen. Kolik % z rozpočtu dostaneme na začátku a kdy prosím ten zbytek?

30. 11. 2021

V případě, že náš projekt bude schválen. Kolik % z rozpočtu dostaneme na začátku a kdy prosím ten zbytek?

V případě schválení projektu obdržíte od DZS 80 % grantu v jedné nebo více splátkách jako zálohu.  Přesné datum splatnosti jednotlivých splátek záleží na typu a délce projektu. Zbylých 20% musí organizace předfinancovat a obdrží je po vypracování závěrečné zprávy a splnění všech podmínek stanovených smlouvou.