Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Jazyková příprava

  • položka platná pouze pro dlouhodobé mobility žáků (min. 19 dnů bez cesty)
  • příspěvek na pokrytí nákladů na jazykovou přípravu účastníků před odjezdem na mobilitu nebo během mobility
  • paušální sazba 150 EUR/účastník
  • příprava musí být poskytnuta účastnickými organizacemi
  • určen pouze pro Skupinu 2:
    • skupina 1: pro jazyky CS, DA, DE, EL, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT, SV – Evropskou komisí byl připraven on-line jazykový kurz, který je poskytován pro dlouhodobé mobility zdarma
    • skupina 2: pro ostatní jazyky zemí zapojených do programu Erasmus+