Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Kontakty

Ing. Michaela Irišková Oddělení odborného vzdělávání a přípravy

E-mail:
michaelairiskovadzscz
Telefon:
+420 221 850 414

Mgr. Pavlína Kroužková vedoucí sekce školního, odborného vzdělávání a přípravy

E-mail:
pavlinakrouzkovadzscz
Telefon:
+420 221 850 108

Mgr. Kateřina Lisnerová Oddělení odborného vzdělávání a přípravy

E-mail:
katerinalisnerovadzscz
Telefon:
+420 221 850 409

Bc. Marie Machová DiS. Oddělení odborného vzdělávání a přípravy

E-mail:
mariemachovadzscz
Telefon:
+420 221 850 402

Mgr. Kristýna Navrátilová Oddělení odborného vzdělávání a přípravy

E-mail:
kristynanavratilovadzscz
Telefon:
+420 221 850 412

Mgr. et Mgr. Barbora Scholzová Oddělení odborného vzdělávání a přípravy

E-mail:
barborascholzovadzscz
Telefon:
+420 221 850 413

Mgr. Helena Slivková vedoucí oddělení odborného vzdělávání a přípravy

E-mail:
helenaslivkovadzscz
Telefon:
+420 221 850 400

Mgr. Ivana Stránská Oddělení odborného vzdělávání a přípravy

E-mail:
ivanastranskadzscz
Telefon:
+420 221 850 404

Mgr. Eva Teysslerová Oddělení odborného vzdělávání a přípravy

E-mail:
evateysslerovadzscz
Telefon:
+420 221 850 411

Mgr. Alice Tužilová Oddělení odborného vzdělávání a přípravy

E-mail:
alicetuzilovadzscz
Telefon:
+420 221 850 410