Mezinárodní spolupráce - TCA a VET Mobility charter

Publikováno: 8. 3. 2018

Zajímáte se o mezinárodní spolupráci, chcete poznat nové partnerské organizace nebo požádat o udělení VET Charter? 

Dům zahraniční spolupráce na svých stránkách nabízí možnost účastnit se různých mezinárodních aktivit v rámci programu Erasmus+. Tyto aktivity mohou mít formu mezinárodního školení či kontaktního semináře nebo vzdělávací aktivity na dané téma. Přehled těchto mezinárodních příležitostí je obměňován a doplňován dle aktuální nabídky partnerských národních agentur. V případě Vašeho zájmu naleznete bližší informace naleznete zde. 

S cílem posílit mezinárodní spolupráci své organizace můžete také zažádat o udělení VET Charter neboli Erasmus+ Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě. Podmínky pro udělení VET Charter se dočtete zde. Na tomto odkazu také najdete prezentace ze semináře pro žadatele a další nezbytné informace k vyplnění žádosti a vypracování evropské internacionalizační strategie.