Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Mobilita pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Mobility se mohou zúčastnit osoby zaměstnané v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, osoby za odborné vzdělávání a přípravu zodpovědné nebo v případě školicího pobytu také odborníci z podniků a veřejného sektoru.

Mobilita může být realizována v několika formách:

  • aktivita výukové/školicí pobyty – umožňují učitelům odborných škol vyučovat na partnerské škole či pracovníkům z podniků vyučovat v organizaci zabývající se odborným vzděláváním; od Výzvy 2016 je v rámci této aktivity také možné, aby žadatel pozval školitele z podniku z jiné programové země, aby vyučoval v jejich organizaci.
  • aktivita profesní rozvoj pracovníků – umožňuje rozvíjet odborné znalosti a dovednosti pracovníků působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy formou praktické pracovní stáže nebo sdílením zkušeností (stínování/výměnu zkušeností) přímo v podniku nebo v jiné organizaci zabývající se odborným vzděláváním.

Doba trvání mobility může být 2 dny až 2 měsíce.

Ke stažení

2020_účastnická smlouva_pracovníci_NÁVOD.pdf PDF 24.06.2020 198168 B
2020_dokumenty pro mobilitu pracovníků.zip 24.06.2020 243832 B
Vzor_zpráva_účastníka_pracovníci_2019.pdf PDF 10.09.2019 69618 B
2019_dokumenty pro mobilitu pracovníků.zip 05.06.2019 250293 B
2018_Dokumenty pro mobilitu pracovníků.zip 04.06.2018 241639 B
2016_ucastnicka smlouva_pracovnici.doc DOC 21.06.2016 214016 B