Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě

Mobility se mohou zúčastnit žáci středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol a absolventi těchto typů škol (absolvent = do jednoho roku po ukončení školy).

Od Výzvy 2018 se jedná o stáž v odborném vzdělávání a přípravě, kterou je možné absolvovat v organizaci odborného vzdělávání a přípravy nebo podniku ve dvou možných aktivitách:

  • aktivita mobilita žáků v délce trvání od 2 týdnů do 3 měsíců

  • aktivita ErasmusPro - dlouhodobá mobilita žáků v minimální délce trvání od 3 do 12 měsíců 

 

V rámci ErasmusPro může žadatel požádat o předvýjezdovou plánovací návštěvu (Advance Planning Visit - APV), na kterou vyjíždějí pracovníci zapojení do organizace dlouhodobých mobilit ErasmusPro. Ti musí být v pracovněprávním vztahu s vysílající organizací nebo se členem konsorcia (např. učitelé, školitelé, pracovníci zajišťující mezinárodní mobilitu atd.).

U takovýchto předvýjezdových plánovacích návštěv je nutné dodržet následující kritéria způsobilosti:

  • délka trvání: maximálně 3 pracovní dny bez dnů na cestu;
  • každou plánovací návštěvu může vykonat pouze jeden pracovník;
  • na každou přijímající organizaci připadá pouze jedna plánovací návštěva.

 Mobility žáků je vhodné realizovat v souladu s principy ECVET. Bližší infomace naleznete zde.

Ke stažení

2020_účastnická smlouva_žáci_NÁVOD.pdf PDF 24.06.2020 234763 B
2020_dokumenty pro mobilitu žáků.zip 24.06.2020 1276931 B
Vzor_zpráva_účastníka_žáci_2019.pdf PDF 10.09.2019 92434 B
2019_dokumenty pro mobilitu žáků.zip 05.06.2019 1305633 B
Vzor_zpráva_účastníka_žáci_2018.pdf PDF 06.09.2018 100098 B
JAK VYPLNIT Memorandum of Understanding.pdf PDF 18.06.2018 335551 B
JAK VYPLNIT Learning Agreement.pdf PDF 18.06.2018 199885 B
2018_Dokumenty pro mobilitu žáků.zip 04.06.2018 1292071 B