Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Náklady na organizaci

 • příspěvek na náklady spojené s organizací mobilit - aktivit žáků a pracovníků související s mobilitou
 • příspěvek obdrží koordinující instituce
 • paušální sazba dle počtu účastníků:
  • 350 EUR/ účastník
  • v případě více než 100 účastníků ve výši 200 EUR na účastníka

Příklady nákladů:

 • poskytování informací a pomoc žákům a pracovníkům
 • výběr účastníků mobilit
 • příprava „Learning agreement"
 • realizace pedagogické, kulturní, odborně jazykové přípravy
 • všeobecné řízení projektu
 • pojištění účastníků
 • zajišťování mentoringu, monitoringu a dohledu na účastníky mobility
 • zvláštní aktivity k zajištění kvality stáže v podnicích
 • následné aktivity spojené s šířením dosažených výsledků...