Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Náklady na specifické potřeby

  • položka platná pro žáky a pracovníky
  • příspěvek na dodatečné náklady spojené s účastí osob se specifickými potřebami (osoby s tělesným či mentálním postižením) na mobilitě
  • lze proplácet až do výše 100 % uznatelných nákladů
  • náklady je nutné specifikovat již v žádosti