Nová výzva - spolupráce s balkánskými zeměmi

Publikováno: 5. 5. 2020

Nová výzva pro žádosti o granty na projekty mobilit v odborném vzdělávání

 

Pokud plánujete další mobility s Vašimi zahraničními partnery, zde je možnost rozšířit Váši spolupráci Erasmus+ o země západního Balkánu. Celé znění výzvy, pravidla a formulář žádosti naleznete zde