Soutěž na Instagramu o cestovatelské ceny

Publikováno: 13. 6. 2018

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje u příležitosti Evropského týdne odborných dovedností 2018 soutěž pro účastníky stáží s Erasmem+ v odborném vzdělávání a přípravě (žáky i pracovníky).

VETweek_instagram_sirkaDL_final.jpg 

O co jde?

Úkolem soutěžících je originální a zábavnou formou představit, co nového se soutěžící díky stáži naučil. Heslem soutěže je #ObjevSvujTalent.

 

Kdo a jak se může zapojit?

 • Do soutěže může přispět kdokoliv, kdo se zúčastnil pracovní stáže s Erasmem+ v odborném vzdělávání (stáž mohla proběhnout i před vyhlášením soutěže). 
 • Příspěvek musí být zveřejněn na veřejném profilu na Instagramu nejpozději 10. října 2018. 
 • Příspěvek musí obsahovat fotografii či video.
 • Příspěvek musí být označen hashtagem #ObjevSvujTalent a tagem @dzs_cz.
 • Jeden soutěžící může do soutěže přihlásit více příspěvků, avšak odměněn bude soutěžící pouze za svůj nejúspěšnější příspěvek (tj. nelze odměnit jednoho soutěžícího dvakrát).
 • Soutěžící odpovídá za to, aby osoby, které se objevují na zaslaných fotografiích či videích, souhlasily se zveřejněním tohoto materiálu.
 • Soutěžící je povinen do soutěže registrovat pouze slušné fotografie či videa odpovídající tématu odborných stáží. 
 • Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit. Dále si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže příspěvky s obsahem neslučitelným s dobrými mravy.
 • Zasláním snímků do soutěže soutěžící souhlasí s výše uvedenými pravidly a s nekomerčním využitím zaslaných příspěvků.

 

Co můžete získat?

 • 10 příspěvků s nejvíce liky získá balíček cestovatelských cen (cestovní repráček, outdoorová čelovka, powerbanka a další).
 • Výherci boudou kontaktování přes instagramový profil. Před předáním výhry bude ověřeno, zda se účastník skutečně zúčastnil projektu s Erasmem+ v odborném vzdělávání a přípravě.  
 • Oficiální předání cen proběhne na konferenci v Praze dne 5. listopadu 2018, kam budou všichni výherci pozváni. Nepřítomným bude odměna zaslána poštou.

 

Máte dotazy?

Napište na e-mail: lenka.kostelecka@dzs.cz.


Ke stažení

Soutěž na Instagramu - objev svůj talent.pdf PDF 11.07.2018 118265 B