Pilotní projekty mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy pro země západního Balkánu, Turecko a Afriku

Publikováno: 28. 2. 2019

Evropská komise zahajuje novou centralizovanou pilotní iniciativu, která umožní organizacím aktivním v oblasti odborného vzdělávání a přípravy vytvořit programy výměn žáků a pracovníků se školami na západním Balkáně, v Turecku a v Africe.

Vedle mobility žáků a pracovníků budou tato partnerství v oblasti mobility sdílet osvědčené postupy ve svých zemích a regionech a vytvářet nové sítě a partnerství pro výměnu.

Žadatelem může být veřejná nebo soukromá organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, konsorcium nebo společnost zapojená do odborného vzdělávání a přípravy.

Bližší informace k této výzvě a konkrétní dokumenty jsou k dispozici na: https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/vet-mobility-pilot-2019_en

Termín pro překládání návrhů je do 14. května 2019 do 12:00 hod.