Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Pobytové náklady

  • položka platná pro žáky, doprovodné osoby a pro pracovníky, včetně pracovníků vykonávajících přípravnou návštěvu v rámci ErasmusPro
  • příspěvek na pokrytí nákladů spojených s pobytem účastníka na mobilitě
  • paušální sazba dle cílové země a délky mobility
  • sazby platné pro výzvu 2018 jsou k náhledu v souboru níže.
  • sazby platné pro výzvu 2019 jsou v souladu se žádostí nově členěny do 3 skupin podle cílové země.
  • sazby platné pro výzvu 2020 jsou totožené jako pro výzvu 2019.

Ke stažení

SAZBY_ 2020_KA1.pdf PDF 29.11.2019 356301 B
SAZBY_ 2019_KA1.pdf PDF 18.12.2018 125737 B
SAZBY_ 2018_KA1.pdf PDF 05.12.2017 274480 B