Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Seminář pro žadatele o Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě (VET Mobility Charter) – Výzva 2019

Dne 26. března 2019 se v prostorách Domu zahraniční spolupráce uskuteční seminář pro žadatele o Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě (VET Mobility Charter) – Výzva 2019. 

Seminář je v první řadě určen pro zkušené žadatele, kteří splňují kritéria výběru: žadatelé musí mít dokončené alespoň 3 projekty mobility v odborném vzdělávání a přípravě v Programu celoživotního učení 2007-2013 a/nebo v programu Erasmus+. V případě konsorcia musí tuto podmínku splňovat buď konsorcium jako celek, nebo každá jednotlivá organizace. U posledních tří ukončených projektů musí být v průměru vyčerpáno alespoň 80 % rozpočtu.

Předběžný program semináře naleznete v příloze níže. Seminář bude probíhat od 13:30 do 16 hodin (příchod registrovaných možný od 13:00). Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o registraci jedné osoby za organizaci.

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

 

Místo konání:

Zasedací místnost Ametyst, 1. patro

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Začátek akce: 26. 3. 2019 13:30

Konec akce: 26. 3. 2019 16:00

Ke stažení

Program 26.3..pdf PDF 13.03.2019 149211 B

Zpět na detail aktivity