Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Školení pro hodnotitele KA1 a KA2 - 20. 2. 2020

Dům zahraniční spolupráce pořádá seminář pro zvané hodnotitele projektů programu Erasmus+ KA1: Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě a současně KA2: Strategická partnerství v odborném vzdělávání a přípravě - Výzva 2020 dne 20. 2. 2020.

Předběžný program semináře naleznete v příloze níže.

Seminář bude letos probíhat společně pro hodnotitele KA1 i KA2. V úvodu budou sděleny organizační informace k hodnocení žádostí KA1 i KA2. Následovat pak budou jednotlivé bloky pro KA1 a následně pro KA2. 

Upozorňujeme, že seminář je určen pouze pro zvané hodnotitele. Jiní zájemci budou vymazáni z registrace a nebude jim umožněno se semináře zúčastnit. 

Při registraci prosím uveďte e-mailovou adresu, kterou chcete využívat pro následné hodnocení v systému OEET.

Pokud máte nějaký námět pro společnou diskusi v průběhu semináře, můžete využít textového pole u registračního formuláře.

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

Místo konání:

Dům zahraniční spolupráce,

Zasedací místnost Diamant, přízemí

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Začátek akce: 20. 2. 2020 12:00

Konec akce: 20. 2. 2020 17:00

Kapacita: 20

Ke stažení

Program pro školení hodnotitelů KA1 a KA2.pdf PDF 20.01.2020 113294 B

Zpět na detail aktivity