Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Školení pro hodnotitele KA1 Vzdělávací mobilita jednotlivců - 19.2.2019

Dům zahraniční spolupráce pořádá seminář pro zvané hodnotitele projektů Programu Erasmus+ KA1: Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě - Výzva 2019 dne 19.2.2019.

Předběžný program semináře naleznete v příloze níže.

Seminář bude probíhat od 11 do 17 hod. Úvodní blok od 11:00 do 12:30 je určen pro nové hodnotitele. 

Upozorňujeme, že seminář je určen pouze pro zvané hodnotitele. Jiní zájemci budou vymazáni z registrace a nebude jim umožněno se semináře zúčastnit. 

Při registraci prosím uveďte e-mailovou adresu, kterou chcete využívat pro následné hodnocení v systému OEET.

Pokud máte nějaký námět pro společnou diskusi v průběhu semináře, můžete využít textového pole u registračního formuláře.

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

Místo konání:

Dům zahraniční spolupráce,

Zasedací místnost Vltavín, 2. patro

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Začátek akce: 19. 2. 2019 11:00

Konec akce: 19. 2. 2019 17:00

Kapacita: 25

Ke stažení

program_19_2_final.docx DOC 23.01.2019 15709 B

Zpět na detail aktivity