Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Školení pro hodnotitele závěrečných zpráv - KA1 - výzva 2019

Dům zahraniční spolupráce pořádá dne 27.5.2020 od 14:00 online školení pro hodnotitele závěrečných zpráv projektů mobilit v odborném vzdělávání a přípravě z výzvy 2019

Registrace níže je určena výhradně pro hodnotitele pozvané e-mailem ze dne 15.5. 2020.

 

Registrací berete na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

 

Začátek akce: 27. 5. 2020 14:00

Konec akce: 27. 5. 2020 15:30

Zpět na detail aktivity