Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

VET Fest - Výzva pro školy

Vážení příznivci odborného vzdělávání,
vyplněním tohoto dotazníku předložíte návrh na účast Vaší školy na Veletrhu odborných dovedností 15.10.2019 VET Fest. 
Nejatraktivnější návrhy budou vybrány k realizaci (prezentaci na veletrhu) a finančně podpořeny. Plán, jak budete Vaši školu/obory představovat prosím co nejlépe popište do jednotlivých otázek, včetně toho, zda si budou moci návštěvníci něco z Vámi prezentovaných činností vyzkoušet, zda můžete představit spolupráci se zaměstnavateli, či umožnit vystoupení některého z úspěšných žáků nebo absolventů. 

 

Kritéria výběru organizací pro účast na VET Festu jsou: 
zapojení instituce do programu Erasmus+, prezentovaný obor, atraktivita navržené prezentace pro návštěvníky veletrhu, její názornost a možnost zapojení se návštěvníků, dostatečné a odpovídající personální zajištění prezentace na veletrhu a zajištění informovanosti o akci na webových stránkách instituce.

*Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

Začátek akce: 15. 10. 2019 09:09

Konec akce: 15. 10. 2019 09:09

Zpět na detail aktivity