Výzva - KA3 pro odborné vzdělávání a přípravu

Publikováno: 12. 11. 2018

Networks and partnerships of Vocational Education and Training (VET) providers-Call EACEA/37/2018

Evropská komise zveřejnila novou výzvu Erasmus+ KA3 pro sítě a partnerství poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy (OVP)

Cílem této výzvy je podpořit projekty zaměřené na vytváření nadnárodních a vnitrostátních sítí a partnerství poskytovatelů počátečního a dalšího odborného vzdělávání a přípravy. Záměrem je také podpořit příslušné vzdělávací politiky na evropské úrovni, jakož i informovanost o těchto evropských politikách v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, a to jak na národní, tak regionální úrovni.

Prostřednictvím těchto projektů by měla být zvýšena kvalita a efektivita odborného vzdělávání a přípravy, jakož i jejich dopad a význam pro žáky i pracovníky v OVP, a rozvíjena přeshraniční spolupráce zaměřená na kvalitu a přitažlivost odborného vzdělávání a přípravy.

Bližší informace ohledně předkládání návrhů naleznete na https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en.

Termín pro předložení je do 31.1.2019, 12:00 hod.