Výzva pro spolupráci

Publikováno: 25. 5. 2020

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje výzvu k zapojení do odborné pracovní skupiny sektoru odborného vzdělávání a přípravy.

Záměrem je vytvořit podpůrnou skupinu pro práci DZS, která nám umožní získat bližší kontakt s terénem a širokým spektrem zainteresovaných osob. Cílem je diskuse o aktuálních tématech a koordinace aktivit v oblasti podpory mezinárodního vzdělávání v sektoru odborného vzdělávání a přípravy (OVP), networking za účelem zvýšení informací k chodu škol, firem a dalších organizací aktivních v OVP, získání zpětné vazby a konzultace k odborným tématům. Mezi taková témata patří např. bariéry v administraci projektů, praktické řízení projektů a monitoring, internacionalizace, aktivity mimo Erasmus+, další zdroje financování, priority nového programu a jejich naplnění, další profesní vzdělávání (CVET), formulace a uznávání výsledků učení, role ECVET v kvalitě stáže, národní či mezinárodní soutěže v OVP, digitalizace, virtuální mobility. Výstupy z jednání pracovních skupin využije DZS ke zkvalitnění poskytované podpory žadatelům o granty a realizátorům projektů mezinárodní spolupráce v OVP.

Složení odborné pracovní skupiny bude kombinací stálých členů a hostů s relevantními zkušenostmi ve vztahu k OVP podle vyhlášeného tématu setkání. Setkání této skupiny je plánováno čtvrtletně, první setkání proběhne v červnu 2020.

Jak se stát členem odborné pracovní skupiny? Hlásit se mohou ředitelé středních/vyšších odborných škol, koordinátoři mezinárodních projektů, učitelé odborných předmětů/odborného výcviku, hodnotitelé programu, přímí účastníci programu Erasmus+, zástupci institucí s rozhodovací pravomocí, zástupci zaměstnavatelů a zástupci asociací a organizací zaměřených na odborné vzdělávání.

Při výběru budou zohledněna následující kritéria: vzdělání a zkušenosti v OVP, rozsah zkušeností s realizací nebo přímou účastí v projektu v oblasti mezinárodní spolupráce v OVP, region, obor vzdělávání, zkušenost s hodnocením projektů v oblasti mezinárodní spolupráce, praktická zkušenost se stážemi žáků a studentů.

Zájemci o činnost v odborné pracovní skupině mohou zasílat svůj zájem na e-mail helena.slivkova@dzs.cz Termín pro zaslání je 05.06. 2020. Do e-mailu přiložte Vaše CV a stručný motivační dopis, ve kterém popište motivaci a přínos k činnosti této skupiny, popř. uveďte vaše přednosti dle kritérií výše (v případě, že nejsou specifikována v CV).