Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Akreditace pro program Erasmus+ (2021-2027)

Publikováno: 15. 10. 2020

Jednou z novinek nového programu Erasmus+ jsou akreditace organizací.

Akreditace Erasmus je určena školám a organizacím věnujícím se vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a přípravě, školnímu vzdělávání a mládeže, které se chtějí v budoucím programu zapojit do mezinárodních projektů mobilit. 

Cilem akreditace je zjednodušit administrativní proces a není podmínku účasti v Programu. Organizace mohou žádat o individuální akreditaci, nebo o akreditaci pro koordinátory konsorcií. Zažádat o grant pro individuální organizaci v roce 2021 bude možné i v případě, že organizace akreditovaná nebude, koordinátoři konsorcií budou moci v novém programu žádat pouze v případě, že budou akreditovaní (o akreditaci bude možné požádat i v následujících letech Programu).

Výhodou pro akreditované organizace bude následné zjednodušení procesu předkládání žádostí o grant. Udělení akreditace znamená, že žadatelská organizace má sestavený Plán Erasmus zaměřený na svůj další rozvoj a na realizaci vysoce kvalitních mobilit. Pro její udělení není nutná předchozí zkušenost s programem Erasmus+. 

O akreditaci je potřeba žádat v každém ze sektorů zvlášť (školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vzdělávání dospělých, oblast Mládeže). V každém z těchto sektorů jsou definovány způsobilé organizace, které mohou o akreditaci požádat. V případě, že je organizace způsobilá ve více sektorech, je možné žádat o akreditace ve více sektorech v návaznosti na obsah a zaměření Plánu Erasmus a plánovaných mobilit.

Organizace způsobilé žádat o akreditaci v oblasti školního vzdělávání naleznete ZDE.

Žádosti o akreditace budou hodnoceny externími hodnotiteli na základě předem stanovených kritérií. Část Příručky pro hodnotitele je veřejná také pro žadatele o akreditaci. Všem žadatelům doporučujeme se s těmito informacemi seznámit. 

Evropská komise také vydala Brožuru Akreditace Erasmus, která obsahuje základní informace o systému akreditací. 

Zájemci se mohou přihlásit také do online kurzu, který probíhá v angličtině na platformě School Education Gateway (zde pouze upozorňujeme, že tento kurz nenahrazuje informace podávané na školeních DZS). Více informací zde

Termín pro podání žádosti o akreditaci: bude upřesněn po vyhlášení výzvy pro rok 2021 ze strany Evropské komise (aktuální informace k novému programu)

 

Postup při podání žádosti:

  1. Seznamte se s Výzvou pro akreditace a se Standardy kvality programu Erasmus – dokumenty jsou v tuto chvíli k dispozici pouze v angličtině, na jejich překladu se aktuálně pracuje a bude zveřejněn co nejdříve
  2. Registrujte se na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Více informací k tomuto portálu zdePokud je již Vaše organizace registrována v rámci programu Erasmus+ a má identifikační číslo OID (dříve PIC), neregistrujte se znovu.
  3. Nahrajte na výše uvedený Portál povinné dokumenty Právní subjekt a Finanční identifikace (více viz Příručka programu Erasmus+)
  4. Vyplňte on-line formulář žádosti (pro přihlášení do systému je nutné mít vytvořený účet EU login - příručka v AJ na záložce Výzva 2020)  - https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/ - sekce Opportunities - School Education a následně:

                               - Erasmus accreditation in the field of School Education (KA120-SCH)

Po kliknutí na "Apply" se otevře formulář žádosti. Formulář je v tuto chvíli v angličtině, na jeho překladu se pracuje a bude zveřejněn v nejbližším období (již v tuto chvíli je však možné formulář vyplňovat v češtině). Při opakovaném přihlášení je potřeba kliknout na záložku "My Application" a zde se zobrazí rozpracované žádosti. 

  1. Vložte do formuláře žádosti povinnou přílohu - čestné prohlášení (ke stažení ve formuláři žádosti).
  2. Žádost podejte on-line ve stanoveném termínu. 
  3. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny vždy na těchto webových stránkách, v termínu stanoveném pravidly Programu. O zveřejnění výsledků budou zároveň všichni žadatelé informováni e-mailem.