Projekty mobility osob / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

FAQ

Když naši pracovníci jedou pouze na kurzy, je nutné s nimi podepisovat také dohodu o mobilitě a závazek kvality?

Zobrazit odpověď

Kdy a v jakém případě musím doložit podklady pro výpočet finanční kapacity organizace?

Zobrazit odpověď

Může vyjet učitel jazyka na jazykový kurz?

Zobrazit odpověď

Pokud bychom rádi v rámci projektu realizovali aktivitu stínování (job-shadowing) nebo výukový pobyt, kde můžeme hledat školy, na nichž tuto aktivitu uskutečníme?

Zobrazit odpověď

Jaký je rozdíl mezi datem začátku projektu a datem začátku aktivit?

Zobrazit odpověď

Jak často mohu žádat o grant na projekt v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání – Klíčová akce 1?

Zobrazit odpověď

Z jaké rozpočtové kategorie je možné hradit kurzové ztráty, které vzniknou v souvislosti s projektem?

Zobrazit odpověď

Slouží projekt Erasmus+ pouze pro učitele nebo mohou vyjet i jiní zaměstnanci školy?

Zobrazit odpověď

Lze se proti rozhodnutí o výběrovém řízení odvolat?

Zobrazit odpověď

Jaký je rozdíl mezi projekty KA1 a KA2?

Zobrazit odpověď