Informační kampaň Výzva 2019 - Erasmus+ školní vzdělávání

Publikováno: 2. 11. 2018

Dům zahraniční spolupráce pořádá informační semináře, webináře a konzultace pro budoucí žadatele o projekty mobility osob v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání ve Výzvě 2019.

Cílem seminářů a webinářů je seznámit žadatele s veškerými důležitými informacemi spojenými s obsahem projektu – tedy jak by měl projekt vypadat, co by měl obsahovat, jaké aktivity a mobility je možné realizovat a na co si při plánování projektů dát pozor.

 

POZOR ZMĚNA

Od Výzvy 2019 se již nepodává žádost o grant prostřednictvím tzv. interaktivního PDF, ale prostřednictvím online žádosti, tzv. eForm. Více viz. níže.

 

Pro Výzvu 2019 jsou v současné chvíli plánována tato školení:

Prezenční semináře v Domě zahraniční spolupráce (Na Poříčí 1035/4, Praha 1):

13. 12. 2018 od 14:00 Informační seminář pro koordinátory konsorcií - registrace ZDE

Koordinátorem konsoricia mohou být školy oprávněné účastnit se Projektů mobilit osob v oblasti školního vzdělávání; obce, svazky obcí a kraje jakožto zřizovatelé škol na místní a regionální úrovni a další zřizovatelé škol (např. ministerstva, církve apod., vždy se musí jednat o právnickou osobu). Za národní konsorcium je považováno seskupení minimálně 3 organizací z ČR, tj. koordinátor konsorcia + minimálně dvě školy způsobilé v rámci Klíčové akce 1 – mobilita pracovníků škol. Pokud je koordinátorem konsorcia zřizovatel škol, musí být školy v konsorciu organizačně propojeny s koordinátorem. Pokud je koordinátorem konsorcia škola, musí být do žádosti o projekt zahrnuto zdůvodnění vytvoření konsorcia a doložena schopnost koordinátora vést projekt. 

 

18. 12. 2018 Seminář zaměřený na vyplňování projektové žádosti – registrace ZDE.

 

Online webináře:

10. 12. 2018 Webinář zaměřený na vyplňování projektové žádosti – registrace ZDE.

19. 12. 2018 Webinář zaměřený na vyplňování projektové žádosti – registrace ZDE

 

On-line formulář žádosti zde: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/ - sekce Opportunities - School Education a následně:

     - School Education Staff Mobility (KA101)

Po kliknutí na "Apply" se otevře formulář žádosti. Při opakovaném přihlášení je potřeba kliknout na záložku "My Application" a zde se zobrazí rozpracované žádosti. 

 

Od 9. ledna 2019 až do termínu podání žádostí KA1 (5. 2. 2019) budou také každou středu od 15:00 do 17:00 probíhat on-line konzultace. Cílem těchto konzultací je poradit žadatelům o grant s případnými dotazy a problémy, na které narazí v průběhu přípravy žádostí. 

Na tyto konzultace není nutné se registrovat. Přihlásit se do online prostředí můžete kdykoli v průběhu daných dvou hodin. Odkaz pro připojení na on-line konzultace bude zveřejněn v lednu 2019 na této stránce.

 

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat Mgr. Pavlínu Toporskou (pavlina.toporska@dzs.cz).