Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Informační webináře Výzva 2016 Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 1

Publikováno: 1. 12. 2015

DZS pořádá informační webináře pro budoucí žadatele o projekty mobilit v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 1.

Webináře, tedy online semináře, jsou alternativou k informačním seminářům Erasmus+ školní vzdělávání, které se konají v Praze.

K účasti na webináři potřebujete pouze počítač s připojením na internet. Zájemce se zaregistruje vyplněním své e-mailové adresy, na níž mu bude včas zaslán vstupní odkaz na webinář společně s návodem ke vstupu.

Obsah webinářů je stejný jako obsah seminářů, které DZS pořádá. Jejich cílem je:

  • informovat instituce o možnostech zapojení do projektů v oblasti školního vzdělávání
  • upozornit na dokumenty vztahující se k Výzvě 2016
  • seznámit účastníky s žádostí o projekt a postupem při jejím podávání

Klíčová akce 1 - projekty mobility osob v oblasti vzdělávání
Jedná se o projekty dalšího vzdělávání pracovníků škol formou zahraničních mobilit. Žadateli mohou být mateřské, základní a střední školy zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, případně koordinátor konsorcia. Koordinátorem konsorcia mohou být obce, svazky obcí a kraje jakožto zřizovatelé škol na místní a regionální úrovni a další zřizovatelé škol (např. ministerstva, církve apod.). Za národní konsorcium je považováno seskupení minimálně 3 organizací z ČR, tj. koordinátor konsorcia + minimálně dvě školy způsobilé v rámci Klíčové akce 1 – mobilita pracovníků škol s přímou organizační vazbou na koordinátora konsorcia. Termín podání žádosti je 2. 2. 2016.

Je možné si vybrat ze 2 termínů konání webináře, obsah webinářů je totožný:

  • 5. 1. 2016 - 14:00-17:00 registrace zde
  • 12. 1. 2016 - 14:00-17:00 registrace zde

Registrace probíhá do naplnění kapacity webináře (50 osob na jeden webinář) a uzavírá se vždy 2 dny před termínem daného webináře. Pokud Vám formulář nahlásí plnou kapacitu, napište prosím e-mail s kontaktními údaji (jméno, e-mail, telefon, název školy, datum webináře, o který máte zájem) na adresu zuzana.sepsova@dzs.cz a my Vás přidáme na seznam náhradníků a v případě uvolnění místa vás budeme informovat.

Z každé instituce se může webináře (jakéhokoliv z termínů) zúčastnit pouze jedna osoba.

Autor: Zuzana Šepsová