Konference pro ředitele MŠ, ZŠ, SŠ k 30. výročí programu Erasmus

Publikováno: 23. 6. 2017

Dům zahraniční spolupráce/Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR si dovoluje pozvat ředitele MŠ, ZŠ, SŠ na slavnostní konferenci k 30. výročí programu Erasmus.

Dům zahraniční spolupráce/Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR si dovoluje pozvat ředitele MŠ, ZŠ, SŠ na slavnostní konferenci k 30. výročí programu Erasmus, která proběhne 21. – 22. září 2017 na zámku Štiřín. Cílem setkání je představit nejlepší výstupy Programu celoživotního učení (Comenius) v ČR, ukázat návaznost v novém programu Erasmus+, seznámit ředitele škol s možnostmi aktivity eTwinning (partnerství škol on-line) a motivovat školy k využívání mezinárodních aktivit administrovaných DZS pro internacionalizaci škol.

 

Konference je  zdarma, náklady (konferenční poplatek, ubytování, strava) jsou hrazeny z prostředků eTwinning NSS. Podrobný program bude účastníkům zaslán s potvrzením o účasti na konferenci. Registrovat na akci se můžete zde.

 

Rámcový program konference:

21.9. 2017

14:00

zahájení konference

14:30 – 18:00

úvodní plenární zasedání (reminiscence Programu celoživotního učení a programu Erasmus+, příklady dobré praxe

19:00

slavnostní večeře k 30. výročí programu, networking

22. 9. 2017

 

9:00 – 12:00

workshopy – možnosti využití programu Erasmus+ ve školách (Erasmus+Klíčová akce 1 a 2, eTwinning)

12:00 – 12:30

závěr konference

12:30

oběd, odjezd účastníků