Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Nová výzva: Akreditace organizací pro nový program Erasmus+

Publikováno: 4. 6. 2020

Evropská komise zveřejnila výzvu pro akreditaci organizací pro program Erasmus+ (2021-2027).

Školy a další organizace, které budou chtít v novém programovém období Erasmus+ (2021 – 2027) získat grant, mají možnost nejprve zažádat o udělení tzv. akreditace. Tato změna následně zjednoduší proces předkládání žádostí o financování dílčích projektů. O akreditaci je třeba požádat nejpozději do 29. 10. 2020.

Další informace budeme zveřejňovat postupně na našich webových stránkách včetně registrací na informační semináře, které proběhnou  v září.

Další podrobnosti najdete zde: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation_cs.