Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Odborná pracovní skupina sektoru školního vzdělávání

Publikováno: 25. 5. 2020

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje výzvu k zapojení do odborné pracovní skupiny sektoru školního vzdělávání.

Činnost Domu zahraniční spolupráce v oblasti školního vzdělávání se zaměřuje především na oblast mezinárodní spolupráce MŠ, ZŠ, SŠ, rozvoj profesních kompetencí učitelů a žáků, využívání digitálních technologií ve výuce a aplikaci nových výukových trendů do práce českých škol. činnost odborné pracovní skupiny umožní pracovníkům DZS získávat informace o potřebách cílové skupiny, lépe reagovat na potřeby učitelů a žáků a komunikovat s širokým odborným spektrem.

Cílem odborné pracovní skupiny je konzultovat a navrhovat řešení důležitých témat v oblasti vzdělávání na mateřských, základních a středních školách, která jsou spojena s činností DZS. Mezi taková patří např. bariéry, které brání školám v zapojení se do mezinárodní spolupráce, dopady zahraničních mobilit na výuku ve školách, propojování přímé a online spolupráce, možnosti spolupráce škol a dalších vzdělávacích institucí v regionech, propojování formální a neformální výuky či mnohojazyčnost.

Odborná pracovní skupina bude složena ze stálých členů a hostů s relevantními zkušenostmi v oblasti školního vzdělávání nebo k projednávanému tématu. Setkání této skupiny je plánováno čtvrtletně, první setkání proběhne v červnu 2020.

Jak se stát členem odborné pracovní skupiny?

Do odborné pracovní skupiny se mohou hlásit učitelé relevantních typů škol, ředitelé, realizátoři projektů Erasmus+, hodnotitelé programu, zástupci neziskových a dalších vzdělávacích organizací, nezávislí odborníci působící v oblasti školního vzdělávání.

Při výběru budou zohledněna následující kritéria: vzdělání a zkušenosti v sektoru školního vzdělávání, rozsah zkušeností s realizací nebo přímou účastí v projektu v oblasti mezinárodní spolupráce, region, zkušenost s hodnocením projektů v oblasti mezinárodní spolupráce. Zájemci o činnost v odborné pracovní skupině se mohou hlásit na adresu pavla.sabatkova@dzs.cz do 5. června 2020. Ke své přihlášce přiložte profesní CV a stručný motivační dopis, ve kterém popíšete svou motivaci k zapojení a svůj přínos k činnosti skupiny.