Pečeť kvality 2017 - Výsledky

Publikováno: 28. 9. 2017

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje výsledky ocenění Pečeť kvality Erasmus+ školní vzdělávání 2017.

Cílem ocenění je zviditelnit školy a další instituce působící v oblasti školního vzdělávání, které úspěšně realizovaly projekty v programu Erasmus+ v sektoru školního vzdělávání. Oceněné instituce a jejich projekty budou následně propagovány jako příklady dobré praxe a slouží jako motivace pro další zájemce o mezinárodní spolupráci v této oblasti.

 

V letošním roce byly oceněny 4 nejlepší projekty: 

Střední zdravotnická škola Beroun za projekt v rámci Klíčové akce 1 s názvem „Improvement of Nursing in English Teaching and Implementation of Nursing in German Teaching at the Secondary Medical School in Beroun“ (Zlepšení kvality výuky ošetřovatelství v angličtině a zavedení výuky předmětu ošetřovatelství v němčině na Střední zdravotnické škole Beroun)

Logopedická základní škola, Měcholupy za projekt v rámci Klíčové akce 2 s názvem „Das Tier nicht nur als Freund, sondern auch als Medizin“ (Zvíře nejen jako přítel, ale i jako lék)

Základní škola a Mateřská škola Bukovec za projekt v rámci Klíčové akce 1 s názvem „Step by Step towards Effective Teaching at Primary School with Small Classes“ (Krok za krokem k efektivnímu vyučování na málotřídní škole)

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava za projekt v rámci Klíčové akce 2 s názvem „Nach den Spuren unserer Persönlichkeiten“ (Po stopách osobností)

 

 Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění proběhne v rámci Národní konference Erasmus+ a eTwinning (12.–14. 10. 2017) a Valorizační konference DZS (8. 11. 2017).

 

Všem oceněným srdečně gratulujeme!