Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

POZOR! Změna termínu pro podávání žádostí!

Publikováno: 2. 2. 2020

Termín pro podávání žádostí o Projekty mobility osob ve výzvě 2020 se posouvá na 11.2.2020, 12:00 bruselského času.