Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty mobility osob / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Diskusní setkání - využití metody CLIL ve výuce

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a Dům zahraniční spolupráce zvou zájemce na setkání, které bude zaměřené na využití metody CLIL (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) ve výuce.

Setkání je určeno pro zástupce základních a středních škol, kteří používají ve výuce metodu CLIL, nebo naopak o zavedení výuky CLIL  uvažují. Cílem setkání je diskutovat o dopadu mobilit v rámci programu Erasmus+ na vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti a následném zavedení výuky metodou CLIL, sdílení námětů k metodickému zázemí výuky a její přípravě. Představeny budou také konkrétní příklady dobré praxe.

Setkání proběhne ve čtvrtek 23. května v Praze v budově MŠMT (Karmelitská 529/5) od 9:30 do 15:00.

Registrovace byla uzavřena.

Předběžný program ke stažení zde