Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Výsledky výběrového řízení - Výzva 2020

Publikováno: 24. 6. 2020

Zde naleznete výsledky výběrového řízení v rámci Projektů mobilit v oblasti školního vzdělávání ve Výzvě 2020.

Žádosti jsou v tabulce řazeny dle rozhodnutí a čísla projektu.

V nejbližších dnech budou statutární zástupci všech organizací o výsledku hodnotícího procesu informováni písemně. Součástí zaslaného dopisu bude také konsolidované hodnocení žádosti, důvod zamítnutí (v případě zamítnutých žádostí) a přidělená výše grantu (v případě schválených žádostí).

Konkrétní pořadí náhradníků je zveřejněno níže. Projekty schválené na pozici náhradníka mohou být, v případě přidělení dodatečných finančních prostředků z Evropské komise, schváleny do 31. 12. 2020.


Ke stažení

KA1_2020_vysledky.pdf PDF 24.06.2020 117490 B
Pořadí náhradníků KA101 - Výzva 2020.pdf PDF 23.07.2020 112235 B