Projekty mobility osob / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Výzva 2019 - dokumenty

 

Zde naleznete veškeré dokumenty a příručky, které Vám pomohou při podání žádosti o grant.

Často kladené otázky (odkaz na stránky Evropské komise)

Příručka k programu Erasmus+  pro Výzvu 2019 - popis všech aktivit včetně podmínek pro získání grantu. Příručka je na daném odkazu dostupná v angličtině i češtině.

Příručka pro získání účtu EU login - v anglickém jazyce

Příručka pro registraci na "Participant portal" ("URF Guide") - v anglickém jazyce

Kalkulátor vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en  

 

REGISTRACE ORGANIZACE V ÚČASTNICKÉM PORTÁLU (URF): 

Odkazhttp://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

Příručka pro registraci na "Participant portal" ("URF Guide") - v anglickém jazyce

Do Účastnického portálu je potřeba nahrát následující dokumenty: 

1) dokument Právní subjekt (formulář si, prosím, stáhněte v českém jazyce a vyplňujte ho také v českém jazyce včetně diakritiky)

(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm);

2) scan zřizovací listiny, která je povinnou přílohou formuláře Právní subjekt;

3) dokument Finanční identifikace (formulář si, prosím, stáhněte v českém jazyce a vyplňujte ho také v českém jazyce včetně diakritiky)

(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm)

Na formulář je nutné doplnit razítko a podpis z banky. Místo razítka banky lze do URF nahrát scan aktuálního výpisu z účtu z Vaší banky, na kterém bude vidět název Vaší instituce, číslo účtu, IBAN a název banky.

 

 

On-line formulář žádosti - https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/ - sekce Opportunities - School Education a následně:

     - School Education Staff Mobility (KA101)

Po kliknutí na "Apply" se otevře formulář žádosti. Při opakovaném přihlášení je potřeba kliknout na záložku "My Application" a zde se zobrazí rozpracované žádosti. 

 

Pomocná tabulka, kterou je možné využít při přípravě projektové žádosti a při plánování mobilit v projektu zde. Tabulka je rozdělena dle aktivit a dle tří skupin zemí. Do tabulky je možné zadat vždy cílovou zemi, počet účastníků a délku trvání mobility a následně Vám tabulka spočítá celkový počet účasntíků a průměrnou délku trvání, kterou poté můžete zadat do žádosti o grant.