Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty mobility osob / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Výzva 2020 - dokumenty

Zde naleznete veškeré dokumentypříručky a formuláře, které Vám pomohou při podání žádosti o grant.

 

POZOR změna! Termín pro podávání žádostí o projekty ve výzvě 2020 se posouvá! Nový termín pro podávání žádostí je 11.2.2020 do 12:00 bruselského času.

 

Formulář žádosti: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/ - sekce Opportunities - School Education

 •  School Education Staff Mobility (KA101)

 Povinné přílohy žádosti o grant:

 • Čestné prohlášení statutárního zástupce žádající organizace - ke stažení v žádosti o grant
 • v případě konsoricí také mandátní pověření podepsané mezi koordinátorem konsorcia a jeho jednotlivými členy (ke stažení v žádosti o grant) 

 

Instituce oprávněné žádat o grant v rámci Projektů mobilit osob mohou požádat o zaslání nahrávky webinářů, které obsahují základní informace o tomto typu projektů a dále informace týkající se vyplňování projektové žádosti. V případě Vašeho zájmu o tuto nahrávku pište prosím na adresu karolina.fullsackova@dzs.czDo e-mailu vždy uveďte také název Vaší instituce.

 

Příručka k programu Erasmus+ pro Výzvu 2020 - popis všech aktivit včetně podmínek pro získání grantu. Příručka je na daném odkazu dostupná v angličtině i češtině.

Příručka pro získání účtu EU Login - v anglickém jazyce

Kalkulátor vzdálenostíhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Pomocná tabulka pro zadavání mobilit zde.

 

Registrace organizace na PORTÁLE PROGRAMU ERASMUS+ A EVROPSKÉHO SBORU SOLIDARITY

Odkazhttps://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home

 • Organizace, které již byly zaregistrovány v původním Účastnickém portále a obdržely PIC kód, se NEMUSÍ v novém systému podruhé registrovat - údaje byly automaticky převedeny a byl jim vygenerován nový identifikátor - ID organizace (Organisation ID/OID). Nové ID organizace lze nalézt na Portále - při vyhledávání lze v pokročilém hledání ("Advanced Search") hledat dle původního PIC kódu.
 • Organizace, které se ještě programu Erasmus+ a/nebo Evropského sboru solidarity neúčastnily, se před podáním grantové žádosti musí zaregistrovat na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.
 • Registrovaní v Portálu musí být nejen koordinátoři projektů, ale také všechny zapojené partnerské organizace (jejich OID bude vyžadováno při vyplňování žádosti).

Pokyny pro registraci organizace na Portále/v Systému pro registraci organizací (Organisation Registration system)

Do Portálu je potřeba nahrát následující dokumenty (tyto dokumenty nahrává každá organizace sama za sebe): 

 1. dokument Právní subjekt (formulář si, prosím, stáhněte v českém jazyce a vyplňujte ho také v českém jazyce včetně diakritiky)
  (https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en); 
 2. scan dokumentu potvrzujícího zřízení organizace (zřizovací listina/výpis z obchodního rejstříku/zakládací listina apod.), který je povinnou přílohou formuláře Právní subjekt;
 3. dokument Finanční identifikace (formulář si, prosím, stáhněte v českém jazyce a vyplňujte ho také v českém jazyce včetně diakritiky)
  (https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_en)
  Na formulář je nutné doplnit razítko a podpis z banky. Místo razítka banky lze na Portál nahrát scan aktuálního výpisu z účtu z Vaší banky, na kterém bude vidět název Vaší instituce, číslo účtu, IBAN a název banky.