Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty mobility osob / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Webinář pro schválené žadatele KA1 Výzva 2020

Dům zahraniční spolupráce pořádá webináře pro schválené žadatele v rámci Klíčové akce 1 – projekty mobility osob ve školním vzdělávání, ve Výzvě 2020.

Webinář proběhne ve dvou termínech (náplň obou termínů bude zcela totožná) - v úterý 15.9. a ve středu 30.9. vždy od 13:30 do 16:00. 

Webinář je vhodnou příležitostí k získání informací o vedení projektu, seznámení se s grantovou dohodou, finančními pravidly a požadavky na závěrečnou zprávu.

Upozorňujeme, že se nejedná o prezenční seminář, ale o online webinář. Pro připojení budete potřebovat pouze počítač s přístupem k internetu a funkční reproduktory či sluchátka.

Účast bude umožněna pouze zaregistrovaným osobám, z každé školy se mohou webináře zúčastnit maximálně dvě osoby (v tomto případě je nutné obě osoby registrovat zvlášť!).

Registrace na první termín se uzavře 14.9., na druhý termín poté 29.9.

V případě problémů s registrací se prosím obracejte na Karolinu Füllsackovou (karolina.fullsackova@dzs.cz).

Registrací berete na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

Začátek akce: 15. 9. 2020

Konec akce: 30. 9. 2020

Kapacita: 90

Zpět na detail aktivity