Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Dokumenty

Datum Název Typ Popis
3. 5. 2021 Formulář žádosti o další splátku ve Výzvě 2020 file Formulář žádosti o další splátku (Additional Interim Report) ve Výzvě 2020 aktivitě KA103.
17. 3. 2021 Příručka pro koordinátory KA103 pdf Příručka pro koordinátory aktivity KA103, aktualizace 18.3.2021.
2. 2. 2021 Prezentace – Webinář pro nové koordinátory KA103 file Prezentace z webináře pro nové koordnátory ze dne 3.2.2021.
23. 11. 2020 KA103 žádost o prodloužení projektového období file KA103 žádost o prodloužení projektového období – koronavirus
19. 11. 2020 Metodika pro vyšší moci KA103 a KA107 pdf Metodika pro plánování a realizaci mobilit KA103, KA107 a pro uznávání vyšší moci Covid-19 podle pravidel platných po 1.7.2020
11. 11. 2020 Žádost o další zálohu Výzva 2019 file Žádost o další zálohu (additional interim report) Výzva 2019
3. 11. 2020 Prezentace z Monitorovacího semináře KA1 (4.11.2020) pdf Monitorovací seminář KA1
29. 9. 2020 Prezentace ze semináře v Praze (23.9.) file Prezentace ze semináře pro schválené žadatele KA103
29. 9. 2020 Prezentace ze semináře v Brně (15.-17.9.) file Prezentace ze semináře pro schválené žadatele KA1 (KA103+KA107)
28. 7. 2020 2020 Přílohy I, III, V grantové dohody KA103 s více příjemci file 2020 Přílohy I, III, V GD KA103 s více příjemci: Všeobecné podmínky, Finanční a smluvní pravidla, Vzor mandátní smlouvy