Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Dokumenty

Datum Název Typ Popis
29. 1. 2020 Prezentace z Webináře pro nové koordinátory aktivity KA103 file Prezentace z Webináře pro nové koordinátory aktivity KA103 ze dne 29.1.2020.
2. 12. 2019 Formulář žádosti o další zálohu KA103 – výzva 2019 (Additional Interim Report) file Formulář pro projekty KA103 z výzvy 2019, které prokázaly čerpání první zálohy ve výši 70%.
29. 11. 2019 Prezentace z Informačních seminářů k výzvě 2020 (KA103 a společná část) file Prezentace z Informačních seminářů k výzvě 2020: aktivita KA103 a společná část pro aktivitu KA103 a KA107
29. 11. 2019 Prezentace z Informačních seminářů k výzvě 2020 (KA107) file Charakteristika aktivity – Ohlédnutí se za předchozími výzvami a výzva 2020 – Základní pravidla – Financování mobilit – Předložení žádosti, hodnocení
27. 11. 2019 Příloha k žádosti o grant Erasmus+ KA1: ZERO GRANTS file Příloha k žádosti o grant z programu Erasmus+ KA1 vysokoškolské vzdělávání pro uvedení počtu zero-grant účastníků (výzva 2020)
22. 11. 2019 Prezentace z Monitorovacího semináře KA1 file Prezentace z Monitorovacího semináře KA1 v rámci CZEDUCONu (ze dne 6.11.2019)
22. 11. 2019 Příručka pro koordinátory programu Erasmus+, KA103 pdf Příručka pro koordinátory programu Erasmus+, mobility mezi programovými zeměmi ve vysokoškolském sektoru (KA103)
11. 11. 2019 Formulář zprávy ohledně průběhu projektu pro KA107 (Progress Report) file Formulář (tzv. Progress Report) je určen pro projekty KA107 schválené ve Výzvě 2019.
2. 10. 2019 Tabulky pro čerpání financí MŠMT pro veřejné VŠ 2018/2019 file Tabulky pro čerpání financí MŠMT pro veřejné VŠ k vykázání dalších zdrojů financování Erasmus+ mobilit Výzvy 2018 (16 měsíční projekty)
13. 9. 2019 KA107_Seminář pro schválené žadatele z Výzvy 2019 file Prezentace ze semináře pro schválené žadatele KA107, Výzva 2019